...
Stabilt kvartalsresultat och bra efterfrågan för BillerudKorsnäs
”Årets tredje kvartal innebar bra efterfrågan och ett stabilt resultat”, konstaterar BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg.

”Vi upplevde en mycket stark marknad i kvartalet med positiv försäljningsutveckling som följd”, kommenterar BillerudKorsnäs VD Per Lindberg bolagets rapport för årets tredje kvartal.
Per Lindberg konstaterar att marknadsläget framåt ser ljust ut, och att bolaget ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt.
”På längre sikt får vi extra support av den allt högre efterfrågan på hållbara förpackningslösningar. Våra stora investeringar, som kommer börja leverera under 2018 och 2019, kommer därmed att kunna bidra mycket positivt till vår tillväxt på denna marknad”, säger Per Lindberg.


EBITDA i årets tredje kvartal uppgick till 1,051 miljarder kronor och bolaget upplevde en positiv försäljningsutveckling pådrivet av en stark marknad i Europa och ökad efterfrågan från Kina och övriga Asien. De något högre volymerna i kombination med högre priser motverkade en negativ valutautveckling. Under kvartalet drabbades BillerudKorsnäs fabrik i Karlsborg av ett produktionsstopp på grund av brand, vilket påverkade resultatet med cirka 35 miljoner kronor. Branden släcktes snabbt och orsakade inga personskador, men fick omfattande konsekvenser för kablage i ett angränsande utrymme. Skadorna har reparerats och Karlsborg producerar igen enligt plan.

Av rapporten framgår att de olika afärsområdena levererade stabila resultat. Inom Consumer Board noterades den högsta försäljningsvolymen för förpackningskartong, sedan sammanslagningen av Billerud och Korsnäs och inom Corrugated Solutions uppvisade Managed Packaging en försäljningstillväxt på närmare 50 procent jämfört med föregående år.

Enligt rapportens framtidsutsikter förväntas marknaden för samtliga affärsområden bli fortsatt stark under kommande kvartal. Bolagsledningen ser ett gynnsamt orderläge och möjligheter till ytterligare prishöjningar. 
På längre sikt förstärks den positiva bilden ytterligare av en ökande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar, framför allt vad gäller alternativ till plast.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-10-18

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs Ekonomi Övrigt Per Lindberg

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK