...
Elanders köper Hongkongbaserade förpackningsföretaget Asiapack
Elanders ökar sin närvaro i Kina och Sydostasien genom förvärvet av Asiapack i Hongkong. Bilden visar Elanders tryckerianläggning i Beijing.

Svenska tryck- och förpackningskoncernen Elanders AB har ingått avtal avseende förvärv av 80 procent av aktierna i Hongkongbaserade bolaget Asiapack Limited. Förvärvet är ett komplement till Elanders existerande verksamhet i Asien, Mentor Media, och kommer att tillföra nya kundsegment samtidigt som erbjudandet breddas.

Förvärvet av Asiapack är ett led i Elanders strategi att skapa förutsättningar för en fortsatt stark organisk tillväxt inom Supply Chain Solutions. Asiapack har sitt kontor i Hongkong och har ett dotterföretag i Shenzhen, Kina. Bolagets kunder är internationella företag, som gör stora inköp i Kina. Asiapack har specialiserat sig på värdeadderande tjänstersom till exempel konfigurering, konsolidering och paketering av produkter.

Asiapack beräknas omsätta cirka 70 miljoner kronor under helåret 2017. Företaget har idag cirka 220 anställda. Elanders är sedan 2005 etablerade på den kinesiska marknaden och förvärvet innebär att Elanders nu ökar sin närvaro ytterligare. Efter förvärvet av Asiapack har Elanders närmare 1.000 anställda i Kina.

Asiapack kommer att ingå i affärsområdet Supply Chain Solutions och beräknas bidra positivt till resultatet per aktie från och med 1 januari 2018 och förväntas även förbättra rörelsemarginalen något för affärsområdet.

Köpeskillingen för 80 procent av aktierna uppgår till cirka 50 miljoner kronor på skuldfri basis och förvärvet finansieras genom likvida medel och lån. Elanders har även option att förvärva återstående aktier år 2020.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-10-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Elanders Grafiskt Kina Köp/Försäljning/Samgående Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK