...
Kris för global PET-tillverkare – stopp vid flera anläggningar
I Corpus Christi i Texas håller M&G på att uppföra en gigantisk PET-resinanläggning. Frågasn är nu om bolaget kan slutföra projektet.

Den globala PET-producenten Mossi Ghisolfi Group (M&G) befinner sig i ekonomisk kris. Flera anläggningar har stoppats och bolaget, som är registrerat i staden Tortona i Italien, har begärt konkursskydd.
M&G skriver på sin hemsida att det pågår försök att rädda koncernen genom arrangemang, som ska trygga den fortsatta driften, men att man inte kan utesluta ”alternativa lösningar”.


M&G är en global storproducent och leverantör av PET-hartser och andra polymerbaserade råvaror samt biobränslen, mm. 

Bolagets ekonomiska kris tycks hänga ihop med att man har fått problem med att finansiera ett gigantiskt PET-resinprojekt, som man startat i USA. Projektet, som går under namnet Project Jumbo, ligger i Corpus Christi i Texas och är för närvarande under uppförande. Många entreprenörer på platsen hävdar nu att man inte fått betalt av M&G och några involverade byggföretag har dragit tillbaka sina arbetare från projektet.

M&G sägs också ha skulder på 49 miljoner US-dollar till det mexikanska konglomeratet Alpek SAB de CV, som levererar PET-råvaran tereftalsyra (PTA) till M&G. I september meddelade Alpek att man som en följd av skulderna stoppar leveranserna av PTA till två stora PET-resinanläggningar, som M&G driver i Mexico och Brasilien. I samma meddelande uppgav också talesmän för Alpek att man tror att M&G får svårigheter att slutföra det gigantiska PET-projektet i Corpus Christi.

Enligt publicerade rapporter har M&G nu stoppat sin PET-produktion vid anläggningen i Altamira i Mexico, där man har en tillverkningskapacitet på cirka 600.000 årston. Företaget sägs också vara på väg att stoppa produktionen vid anläggningen i Apple Grove i West Virginia, där man har en årskapacitet på 400.000 ton PET-harts.

M&G skriver på sin hemsida att begäran om konkursskydd i Italien – på italienska ”Concordato Preventivo” – är inlämnat till en domstol i Alessandria i enlighet med den italienska konkurslagen. Konkursskyddet ska säkerställa en lika behandling av borgenärer vid en eventuell konkurs.

Enligt M&G:s hemsida omfattar begäran om konkursskydd dessa åtta bolag i Mossi Ghisolfi Group:
Mossi & Ghisolfi S.p.A.
M&G Finanziaria S.p.A.
Biochemtex S.p.A.
Beta Renewables S.r.l.
Italian Bio Products S.r.l.
IBP Energia S.r.l.
M&G Polimeri S.p.A.
Acetati Immobiliare S.p.A.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-10-25

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Ekonomi Övrigt PET Plast USA

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK