...
Nästan allt plastavfall i haven kommer från tio större floder!
De här tio större floderna sägs transportera upp till 95 procent av allt det plastavfall, som samlas i världens hav och oceaner.
Organisationen Waste Free Oceans (WFO) har utvecklat en ”plastskräpsfångare”, som kan placeras ut i floder, etc. och samla in plastavfall, som kommer flytande i ytskiktet.

Insamlat plastskräp vinschas upp och transporteras till sortering och återvinning.

Christian Schmidt är hydrogeolog vid Helmholtz-centrat för miljöforskning i Leipzig. (Bild Christian Schmidt)

Att mycket av det plastavfall, som hamnar i hav och oceaner kommer via floder är känt sedan tidigare. Men nu visar en färsk undersökning att upp till 95 procent av plastavfallet kommer via tio större namngivna floder i världen.
Det är forskare vid tyska Helmholtz-institutet, som analyserat ett antal forskarartiklar om plastföroreningar i vattendrag och kommit fram till att mellan 88 och 95 procent av allt plastavfall,som hamnar i världens hav och oceaner, tranporteras dit av tio större floder.


Forskarnas underlag bestod av plastavfallsmätningar vid 79 platser längs 57 större floder runt om i världen. När materialet analyserades, så kom man fram till det överraskande resultatet att den absoluta majoriteten av plastavfallet transporteras ut i haven av endast tio större floder, av vilka merparten finns i Asien.

De tio floder, som toppar plastföroreningsligan är:
Yangtze, Kina
Huang He (Gula Floden), Kina
Hai He, Kina
Zhujiang (Pärlfloden), Kina
Mekongfloden, Kina, Laos, Burma, Thailand, Vietnam, Kambodja
Indus, Pakistan
Ganges, Indien
Amur, Sibirien
Nilen, Egypten
Niger, Västafrika

Enligt forskarna är det inga små mängder plastavfall, som dessa floder förs med sig och som till slut hamnar ute i haven och oceanerna. Floden Ganges i Indien beräknas till exempel varje år föra med sig cirka 600 miljoner kilo plastskräp ut i Bengaliska viken och kinesiska Yangtze-floden svarar årligen för cirka 350 miljoner kilo plastavfall, som hamnar i Östkinesiska havet.

Gemensamt för dessa floder är att de – förutom att de är ”transportörer” av plastavfall av alla de slag –inte oväntat helt eller delvis rinner genom områden, som kännetecknas av stora befolkningsmängder.

”Dessa floder rinner genom länder, där mängden plastavfall per capita är otillbörligt hög, beroende på avsaknad på eller dåligt genomförd lagstadgad insamling, deponering eller återvinning av plastprodukter”, säger Christian Schmidt, som är hydrogeolog vid Helmholtz-centrat för miljöforskning i Leipzig.

De tyska forskarna säger att om man kunde halvera plastavfallet, som transporteras via dessa tio namngivna floder, så skulle man kunna reducera den totala mängde flodburet plastavfall i hela världen med 45 procent.

Det här är något som organisationen Waste Free Oceans (WFO) tagit fasta på och organisationen har utvecklat en speciell ”avfallsfångare,” som består av plastuppfångande nät, som antingen kan vara fast placerade på strategiska platser i exempelvis en flod, eller som kan dras med minde båtar längs floder, hamnar, kustavsnitt, etc.

Nätet samlar upp plastavfall, som kommer flytande i ytskiktet och när nätet är fullt kan det ackumulerade skräpet vinschas upp med en kran och föras till lokala sorterings- och återvinningsanläggningar. Plastavfallet kan sedan omvandlas till nytt råmaterial för produkttillverkning eller användas för energiproduktion.

WFO förbereder för närvarande installation av en ”plastfångare” i en flodkanal i Mumbai i Indien och man räknar med att ett lyckat pilotprojekt kan innebära att liknande filtreringsnät inom två till tre år ska kunna installeras och reducera plastavfallet i de tio namngivna större floderna!

WFO skriver att installation av uppsamlingsnät i kombination med utveckling av infrastrukturer för sortering och återvinning av plastskräpet är den rätta vägen framåt. WFO-organisationen är nu angelägen om att upprätta partnerskap med andra organisationer, företag och varumärkesägare, vilka är villiga att stödja visionen om en renare värld och bidra till en cirkulär ekonomi.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-10-30

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Asien återvinning Miljö Övrigt Plast plastavfall världshav

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK