...
Kvinnor och yngre mest positiva till kedjornas EMV
Kvinnor och yngre konsumenter är de som är mest positiva till livsmedelshandeln egna varumärken, enligt YouGovs EMV-rapport 2017. (Bild Coop)
Så här har konsumenternas inställning till EMV förändrats sedan YouGov startade sin EMV-barometer 2013.

Svenska konsumenterna har fortsatt en positiv allmän inställning till livsmedelskedjornas egna varumärken och andelen negativa sjunker långsiktigt. Det är framför allt kvinnor och yngre konsumenter, som är positiva till EMV, visar YouGovs årliga EMV-barometer, som nu publicerats. Rapporten beskriver de svenska konsumenternas inställning till livsmedelskedjornas egna varumärken.

Majoriteten av konsumenterna har fortsatt en positiv allmän inställning till livsmedelskedjornas EMV – nästan sex av tio är positiva. Utvecklingen visar även att signifikant färre har en negativ inställning till livsmedelskedjors egna varumärken jämfört med 2013.

Starkast ställning har EMV hos kvinnor varav 67 procent är positiva och endast nio procent negativa samt hos de yngre konsumenterna, 18-34 år, varav 62 procent är positiva och endast sju procent negativa.

Konsumenterna ser också flera fördelar med EMV, där prisvärdhet är den drivande faktorn. Sämre kvalitet är det som främst ligger bakom den negativa attityden till kedjornas EMV.

Sedan 2013 genomför YouGov årligen EMV-barometern, som belyser svenskarnas inställning till EMV och följer utvecklingen av den över tid. Studien mäter konsumenternas förhållande till EMV ur flera olika perspektiv, t ex:
* Allmän inställning till EMV
* Drivkrafter och barriärer för EMV
* Profilering av EMV-köpare (hög-, mellan-, lågfrekventa EMV-köpare)
* Egenskaper hos EMV visavi leverantörsvarumärken
* Intresse för EMV i olika produktkategorier
* Intresse för EMV inom ekologiskt respektive premiumsortiment
* EMV:s inverkan på butikernas sortiment
* EMV:s inverkan på prisnivåer i butikernas hela sortiment
* Önskan respektive förväntan om egen andel EMV-inköp, kommande 12 mån
* Kännedom /köp av specifika varumärken inom EMV
* Profilering av EMV-köpare per kedja

Målgruppen för undersökningen är män och kvinnor i åldrarna 18-74 år, riksrepresentativt för Sverige. 1.008 intervjuer genomfördes via webbenkäter i YouGovs onlinepanel i Sverige den 14-18 september 2017.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-11-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
emv konsumentförpackningar Livsmedelsförpackningar Övrigt undersökning varumärkesägare

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK