...
Kvinnor vill minska plastens miljöpåverkan mer än män
Svenska kvinnor – här representerade av Returpack/Pantameras kommunikationschef Katarina Lundell –  är mer positivt inställda än män till att minska plastens negativa miljöpåverkan. .(Bild Returpack/Pantamera)

Svenska kvinnor gör mer än svenska män för att minska den negativa miljöpåverkan som plastflaskor medför. Hela 66 procent av kvinnorna tar till exempel med sig plastflaskor, som de köpt på språng, med hem till resten av sina returflaskor. Motsvarande siffra för männen är 47 procent. Det visar SodaStreams senaste undersökning, som genomförts av Gfk Norm

Undersökningen visar också att svenska kvinnor är mer positivt inställda än män till åtgärder, som minskar plastflaskors negativa miljöpåverkan. Hela 46 procent är nämligen beredda att betala extra för en plastflaska, om en del av beloppet går till att minska klimatpåverkan. Motsvarande siffra bland män är 36 procent. 59 procent av kvinnorna pantar också flaskor för att värna om miljön mot 48 procent av männen.

”Det är självklart positivt att så många kvinnor ser det stora problemet, som plastflaskor medför. Svenskar är generellt sett miljömedvetna, oavsett kön. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något, genom att exempelvis välja bort vatten på flaska och istället kolsyra sitt eget vatten kan en familj spara ofantligt många plastflaskor varje år. Och på så sätt minska den negativa miljöpåverkan, som plastkonsumtionen medför”, säger Michele Fitzwilliams, nordisk marknadsdirektör på SodaStream.

Undersökningen gjordes i mars 2017 i form av en webbenkät med totalt 1.716 personer mellan 15-65 år. 

Text Carina Malm


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-11-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Dryckesförpackningar Miljö Övrigt pant Pantamera Plast plastavfall Plastförpackningar Returpack

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK