...
Bristande kunskaper om plast och livsmedelskontakt
Plastmaterialen i plastförpackningar, som används vid livsmedelshantering, måste vara godkända för livsmedelskontakt. (Bild Faerch Plast)
Reglerna för livsmedelskontakt gäller även för andra plastprodukter som exempelvis plasthandskar, sugrör, m fl.

Sju av tio livsmedelshanterande företag saknar tillräckliga kunskaper om vilka plastmaterial och -produkter, som är godkända för livsmedelskontakt, till exempel i plastfilm, tråg, förvaringspåsar och hinkar. Det visar Livsmedelsverkets undersökning.

Livsmedelsföretagare ska känna till lagkraven, för att kunna välja rätt material och produkter till de livsmedel, som de producerar, säljer eller serverar. För att ta reda på hur stor kunskapen är i branschen, undersökte Livsmedelsverket tillsammans med 21 kommuner detta under 2016. Totalt 36 livsmedelstillverkare, 75 butiker och 218 serveringar ingick i undersökningen.

Undersökningen visar att kunskapen om reglerna varierar stort. Endast tre av tio känner till lagkraven. 50 procent har viss kunskap, medan resterande cirka 20 procent inte alls känner till lagkraven. Bäst koll har livsmedelstillverkare och butiker, medan serveringar har sämre kunskaper om vad lagen säger.

”Undersökningen visar att många företag, som tillverkar eller serverar mat, inte har tillräckliga kunskaper för att välja rätt material. Det är oroande och de företagen måste ta reda på vad som gäller”, säger Åsa Kjellgren, chef för Team Livsmedelshygien inom område Livsmedelskontroll på Livsmedelsverket.

Totalt 432 förpackningsmaterial och produkter av plast ingick i undersökningen. Bland annat hinkar, bägare, lådor och tråg, plasthandskar, plastfilm, sugrör och förvaringspåsar.

Text Carina Malm

N.B.: På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa vad som gäller för ”Material i kontakt med livsmedel” 


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-11-21

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Förpackningsmaterial Livsmedel Livsmedelsförpackningar Livsmedelsverket Plast Plastförpackningar undersökning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK