...
Högsta hållbarhetsbetyg till Iggesunds kartongbruk
Iggesund Paperboards båda kartongbruk, svenska Iggesund (t.v.) och engelska Workington, får högsta betyg i hållbarhet. (Bilder Iggesund)
”Vi tror att både våra kunder, varumärkesägare och vi själva är vinnare på denna utveckling mot ökad öppenhet inom hållbarhetsområdet”, säger Johan Granås. (Bild Iggesund)

Iggesund Paperboards båda kartongbruk, svenska Iggesund och engelska Workington, får högsta betyg i hållbarhet i en utvärdering som analysföretaget Eco Vadis gjort.
Eco Vadis är det ledande systemet för bedömning och betygssättning av globala företags leverantörer med erfarenhet av över 25.000 bedömningar. Exempel på företag som använder sig av dem är Coca Cola, Johnson & Johnson, Nestlé, L’Oréal, Heineken, m.fl.


”Det här inte den första bekräftelsen på att Iggesund Paperboard och moderkoncernen Holmen, har ett mycket starkt hållbarhetsarbete. Över tid har frågandet förskjutits från att vara renodlade miljöfrågor till att numera täcka hela hållbarhetsområdet, inklusive finansiella och sociala dimensioner”, säger Johan Granås, ansvarig för Iggesunds hållbarhetskommunikation..

Under den senaste tioårsperioden har Holmenkoncernen förekommit på index över världens 100 mest hållbara företag, upprättade både av FN:s Global Compact och the Corporate Knights. Dessutom har man också flera gånger nämnts som föregångare i arbetet mot klimatförändringarna av CDP, Carbon Disclosure Project.

”Det blir allt viktigare att kunna dokumentera sitt hållbarhetsarbete så att kunderna vet var vi står i detta avseende. Det är här Eco Vadis-systemet kommer in. Och det är lätt att peka på affärer, där Iggesunds hållbarhetsposition varit avgörande, och vikten av dessa frågor kommer bara att öka i framtiden”, säger Johan Granås.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-11-22

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
CDP Holmen Iggesund Iggesund Paperboard Kartong Miljö Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK