...
Dyster upptäckt: Plastavfallet sprider sig till havsdjupen...
Plastavfallet finns inte bara drivande i ytlagren utan sprider sig även till bottnar och havsdjup.
Doktor Alan Jamieson har lett det brittiska forskningsteamet.

Att enorma mängder plastavfall driver omkring i eller nära ytan i hav och oceaner är väl känt. Men nu har forskare upptäckt att plastavfallet även finns långt nere i havsdjupen!
En studie, som utförts av forskare vid Newcastle University i Storbritannien, visar att plastfragment och mikroplatser finns i matsmältningsorganen även hos djur som lever i de sex största havsdjupen i världen.


Forskningen, som leds av doktor Alan Jamieson, har gett bevis för att plastavfallet inte bara når de djupaste platserna i våra hav utan att plasten även finns i de djur, som lever där.

Det brittiska forskningsteamet avslöjade sina dystra upptäckter den 15 november i samband med kampanjen Sky Ocean Rescue, som ska öka medvetenheten om hur plast och föroreningar påverkar haven.

Forskarna har samlat in kräftdjur från de djupaste platserna i Stilla havet med djup från sju till över tio kilometer och där den djupaste punkten var Challenger Deep (10,9 km) i Marianergraven i västra Stilla havet.

Sammanlagt lyckades man fånga in 90 enskilda kräftdjur från de olika havsdjupen och när dessa djur undersöktes på Newcastle-universitetet och hos företaget Shimadzu UK Ltd. i Milton Keynes fann man plastpartiklar i kräftdjur från samtliga platser! Plastfynden varierade från att finnas hos hälften av djuren (Nya Hebriderna/Vanuatu i Stilla havet nordost om Australien) till att finnas hos 100 procent av de undersökta djuren (Challenger Deep, Marianergraven).

De fragment, som hittades i de undersökta kraftdjuren, bestod av plaster som polyester, polyeten, PVC, m.fl., men man fann även halvsyntetiska cellulosafibrer av den typ, som används i textilier.

Resultaten av de brittiska forskarnas undersökningar visar att även om merparten av det globala plastavfallet i hav och oceaner kan observeras flytande på eller nära ytan, så kommer nedbrytning och fragmentering av plasten att innebära att föroreningarna till sist sjunker ner i havsdjupen och till underliggande bottnar.

”Djuphavsorganismer är beroende av födoämnen, som singlar ner från ytlagren, vilket i sin tur leder till att djuren inmundigar mikroplaster och andra föroreningar. Våra fynd är gjorda på de djupaste platserna i världen och vi tror därmed att det är osannolikt att det finns kvar något marint ekosystem på jorden, som inte påverkats av detta av människor skapade avfall”, konstaterar forskningsledaren Alan Jamieson.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-11-23

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Forskning och utveckling FoU Miljö Övrigt Plast plastavfall Plastförpackningar Storbritannien världshav

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK