...
BillerudKorsnäs och Stora Enso förvärvar stora skogstillgångar
Bergvik Skog AB äger ca 2,3 miljoner hektar mark i Sverige och är en av landets största privata markägare. (Bild Bergvik Skog)

Det stora svenska skogsbolaget Bergvik Skog AB ska omstruktureras, vilket bland annat innebär att skogs- och pappersbolagen BillerudKorsnäs och Stora Enso förvärvar merparten av Bergviks skogstillgångar.
Bergvik Skog AB, som äger ungefär 2,3 miljoner hektar mark i Sverige, är en av Sveriges största privata markägare. Bolaget bildades 2004 genom förvärv av dåvarande Korsnäs och Stora Ensos svenska skogsinnehav.


Aktieägare i Bergvik Skog AB är Stora Enso, Länsförsäkringar, FAM (Foundation Asset Management AB), BillerudKorsnäs, Kåpan Pension, Tredje AP-fonden, Persson Invest, Karl Hedin AB och Tham Invest. Bergvik Skogs svenska skogstillgångar är uppdelade mellan dotterbolagen Bergvik Väst AB, som äger 83 procent av skogstillgångarna och Bergvik Öst AB, som äger resterande 17 procent.

Nu har en avsiktsförklaring upprättats mellan aktieägare, vilka representerar 98 procent av ägandet i Bergvik Skog AB. Avsiktsförklaringen, som är icke-bindande, avser en uppdelning av Bergvik Skogs skogstillgångar och för BillerudKorsnäs del innebär detta att BillerudKorsnäs avser att förvärva hela Bergvik Öst AB, samtidigt som man ska avyttra sina fem procent av indirekt ägande av skogstillgångar i Bergvik Väst AB.

”Genom transaktionen kommer BillerudKorsnäs att säkerställa långsiktig tillgång till ett konkurrenskraftigt och stabilt vedflöde. Med en mix av interna och externa leveransflöden är företaget perfekt positionerat för att fortsätta utveckla ett ansvarsfullt svenskt skogsbruk, som ligger till grund för fortsatt hållbara produkter inom BillerudKorsnäs. Den exakta fördelningen av tillgångarna kommer nu att definieras och vi kommer att informera om de finansiella effekterna, som transaktionen får på BillerudKorsnäs, när slutligt avtal slutits. Vi utvärderar nu också den långsiktiga finansieringen av affären”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef i BillerudKorsnäs, i en kommentar till avsiktsförklaringen.

Avsiktsförklaringen innebär för Stora Ensos del att omvandlar sitt 49,3-procentiga ägande i Bergvik Skog AB till ett direkt ägande på 70 procent av skogstillgångarna i Bergvik Väst. Resterande ägande i Bergvik Väst kommer att fördelas mellan FAM (15 procent) och ett konsortium av mindre aktieägare (15 procent).

”Avtalet om virkesförsörjning med Bergvik Skog, som tecknades för 15 år sedan, upphör att gälla nästa år. Vi har tillsammans med övriga delägare haft en framgångsrik resa, som nu nått sitt slut. Den planerade transaktionen är ett naturligt steg för oss, eftersom vi tror mycket på bioekonomin och vill säkra konkurrenskraftig råvaruförsörjning på lång sikt. Vi kommer att söka stöd från de aktieägare, som äger de återstående två procenten, samt andra berörda parter”, säger Karl-Henrik Sundström, Stora Ensos VD, i en kommentar.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-11-27

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs Ekonomi förvärv Karl-Henrik Sundström Köp/Försäljning/Samgående Övrigt Per Lindberg Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK