...
Industriella symbioser ska kartläggas av Paper Province
Magnus Persson, projektledare på Paper Province, visar ett exempel på industriell symbios vid ett massa- och pappersbruk. Träfiber, som blir kvar i avloppsvattnet, filtreras ut och blir till jord, som säljs säckvis.

Samarbeten och gemensamma kraftsamlingar ökar möjligheterna till industriella symbioser. Därför inleder företagsklustret Paper Province en satsning tillsammans med Linköpings universitet, RISE och tio andra regionala partners.
”Vi ska kartlägga hur det ser ut i regionen och tydliggöra restströmmar som finns”, säger Magnus Persson, projektledare på Paper Province. 

 
Projektet har fått namnet ”Regional kraftsamling för industriell symbios inom Paper Province” och bland de tio regionala partners, som deltar, kan nämnas BillerudKorsnäs Gruvöns bruk och Stora Enso Skoghalls bruk.

Paper Province skriver i ett pressmeddelande att industriella symbioser handlar om att ge och ta. Ett antal företag samarbetar och restprodukter från den ena får nytt liv och tas tillvara som en råvara hos någon annan. Det kan till exempel vara avfall eller spillvärme från ett massa- och pappersbruk, som används av närliggande industri. 

Industriella symbioser kan också vara tjänster som delas, till exempel logistiklösningar. Fördelarna blir både ekonomiskt och miljömässigt goda för företagen som deltar i processen. 

”Vi som kluster har de senaste tio åren deltagit i många projekt och initiativ för att öka värdet på rest- och sidoströmmar från regionens företag. Nu vill vi ta ett större helhetsgrepp. Genom att kartlägga och visualisera strömmarna kan vi underlätta för vidare affärsutveckling”, säger Magnus Persson. 
 
Vinnova stödjer projektet med en miljon kronor för att öka förutsättningarna för industriella symbioser inom industrin, samt mellan industri och exempelvis kommunala anläggningar. 
 
”I Paper Province verksamhetsområde har vi redan ett antal exempel på industriell symbios, som visar på konceptets värde. Med det här projektet vill vi mer systematiskt stödja symbiotisk utveckling för att vinsterna ska öka för både företag och miljö”, säger Murat Mirata, som arbetar som biträdande lektor inom forskargruppen Industrial and Urban Symbiosis vid Linköpings universitet. Vid universitetet bedriver man sedan länge forskning med syfte att bidra till utvecklingen av nya industriella symbioser i Sverige.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-11-29

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK