...
Akzo Nobel ska separera området Speciality Chemicals från bolaget
Hollandbaserad Akzo Nobel genomför en radikal verksamhetsförändring genom att skilja ur affärsområdet Speciality Chemicals från resten av verksamheten.

Hollandsbaserade kemi- och tryckfärgskoncernen Akzo Nobel ska skilja ur divisionen ”speciality chemicals”, antingen genom försäljning eller genom bildandet av ett separat affärsområde. Inom ”speciality chemicals” tillverkar Akzo Nobel olika typer av kemiska tillsatser, vilka används i pappersmaterial, plaster, livsmedel, tryckfärger, kosmetika, tvättmedel, läkemedel, mm.

Beslutet av dela upp verksamheten i Akzo Nobel togs vid en extra bolagsstämma den 30 oktober. Vid stämman gav aktieägarna bolagsledningen fullmakt att särskilja ”speciality chemicals”-området från moderkoncernen, antingen genom att sälja hela affärsområdet till annan part eller genom att bilda ett fristående bolag.

Redan i april i år tillkännagav Akzo Nobels styrelse att man ville skilja ut ”speciality chemicals” från resten av bolaget. Man fick vid denna tidpunkt också ett bud från USA-baserade PPG Industries Inc. på 24,6 miljarder euro (ca 245 miljarder kronor), men detta bud avvisades senare i april av Akzo Nobels styrelse.

Enligt uppgifter i media är strategin hos Akzo Nobel nu, att man snarast ska urskilja och bilda ett nytt bolag av specialkemikalie-området och sedan ska detta säljas vidare till annan part ”inom tolv månader”.

Kvar i moderbolaget Akzo Nobel kommer att bli affärsområdet ”Paints & Coatings”, som producerar tryckfärger och beläggningsprodukter. 

Vid den extra bolagsstämman i slutet av oktober beslutades också att Akzo Nobels aktieägare ska få dela på en särskild utdelning på en miljard euro (ca 10 miljarder kronor) som en erkänsla för det ”förtroende inför den planerade separationen”, som aktieägarna visat.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-12-04

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
AkzoNobel Grafiskt Kemteknisk Köp/Försäljning/Samgående Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK