...
Hon belönas för forskning kring cirkulärt textilpapper
Achana Ashok visade sina originella demonstratorer i samband med RISE TechMark Arena-seminarium i juni.

Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning tilldelar priset Bästa examensarbete 2017 till Archana Ashok. Hennes projekt ”Textile paper as a circular material” genomfördes som en del av TechMark Arena, den tvärvetenskapliga exjobbsskolan vid RISE:s division Bioekonomi
Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning delar varje år ut stipendier till de bästa examensarbetena på mastersnivå inom något av stiftelsens prioriterade områden; hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.


Archana Ashok, KTH, belönas för sitt arbete där hon utvärderat cirkulariteten hos ett nytt papperstillverkningskoncept, där råvaran till betydande del består av lågvärdiga fibrer från textilåtervinning. På så sätt bildas en industriell symbios, som utifrån ramverket för cirkulär ekonomi kallas kaskadåtervinning av fibrer från textilindustrin till pappersindustrin. 

Textilpappersmaterialet har tillverkats i pilotskala vid RISE och användes som omslag i Global Outlook-rapporten A Cellulose-Based Society för att demonstrera att det är tekniskt möjligt att producera.

Archanas projekt tog konceptet till en ny nivå genom att undersöka huruvida textilpapperet passar som ett cirkulärt förpackningsmaterial för papperspåsar. I synnerhet utvärderades teknisk prestanda, miljömässiga och ekonomiska aspekter av det nya materialet liksom marknadsförhållanden i den multidimensionella kontexten av cirkulär ekonomi. Resultatet visade att det skulle vara bättre att använda textilfibrer med lågt värde som ett cirkulärt material istället för att förbränna det, vilket är vanligt förekommande idag. 

”Archanas projekt var unikt i och med att det var första gången som vi både utvärderade och kvantifierade cirkularitet av ett nytt material utifrån ramverket för cirkulär ekonomi. Både forsknings- och industriaktörer kommer att kunna använda hennes resultat som riktlinjer och inspiration i utvärdering av sina material och produkter”, säger Tatjana Karpenja som var en av handledarna vid RISE.

RISE skriver i ett pressmeddelande att Archana Ashoks nya papperstillverkningskoncept kan hitta sin väg till konsumentmarknaden som hållbara papperspåsar av återvunnen textilfiber kombinerat med pappersfiber.

”Den sex månader långa resan vid RISE var verkligen spännande och rolig, fylld med workshop och diskussioner om cirkulär ekonomi tillsammans med hela TechMark Arena-gruppen”, säger Achana Ashok.

Det är andra gången på tre år, som detta pris går till en student inom RISE exjobbsskola TechMark Arena. Denna transdisciplinära exjobbskola sammanför masterstudenter med olika bakgrund för att arbeta kring ett gemensamt tema. Upplägget möjliggör att ett större grepp tas kring ett område och bidrar till ett större utbyte mellan studenterna och en ökad kunskapsdelning mellan olika examensarbeten. Archanas handledarteam bestod av Tatjana Karpenja, Marie-Claude Béland, Karin Edström, Hjalmar Granberg och Ida Kulander.

Ytterligare ett projekt från TechMark Arena 2017 var nominerat till priset. Emma Dahlgren vid Linköpings universitet har med sitt projekt ”Exploring biodegradable electronics” tagit sikte på ett innovativt område, att använda cellulosasubstrat för elektronik, vilket skulle innebära både miljövinster och kostnadsfördelar. Detta är ett växande forskningsområde under utveckling inom RISE.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-12-05

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Förpackningsmaterial Forskning och utveckling FoU KTH Linköpings universitet Övrigt Pappersförpackningar RISE

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK