...
Historisk satsning på ökad svensk livsmedelsexport
”Vi ska producera mer mat och för att kunna göra det måste också livsmedelsexporten öka”, säger Sven-Erik Bucht.

Regeringen satsar 27 miljoner kronor på en ökad livsmedelsexport. En av åtgärderna är att tillsätta livsmedelsexportansvariga på prioriterade tillväxtmarknader. Dessutom ska en strategi tas fram för en ökad export av ekologiska livsmedel 
Den nya satsningen på 27 miljoner kronor innebär, tillsammans med tidigare initiativ, att regeringen satsar totalt 48 miljoner kronor under 2018 för att stärka den svenska livsmedelsexporten. 


”Med den här satsningen höjer regeringen ambitionen rejält – det är den största satsningen hittills på svensk livsmedelsexport. Genom att öka exporten får svenska livsmedelsföretag en stabilare grund att stå på. Det gynnar företagen och jobben, som framför allt finns på svensk landsbygd”, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

De 27 miljonerna satsas på fem åtgärder, som syftar till att höja den långsiktiga exportpotentialen av svenska livsmedel och öka antalet exporterande livsmedelsföretag:

• Livsmedelsexportansvariga: Business Sweden ska tillsätta livsmedelsexportansvariga på prioriterade tillväxtmarknader (USA/Kanada, Japan/Sydkorea samt Singapore). 7 miljoner kronor.

• Regionalt exportprogram för livsmedelsföretag: Business Sweden ska inrätta och genomföra ett exportprogram inom ramen för den regionala exportrådgivningen. Programmet ska rikta in sig på livsmedelsföretag, som har stor potential att nå ut på exportmarknader. 5,5 miljoner kronor.

• Analys av exportpotentialen: Business Sweden ska genomföra en analys av olika livsmedels exportpotential. 1,5 miljoner kronor.

• Export av ekologiska livsmedel: Business Sweden ska ta fram en strategi och ett operativt program för export av ekologiska livsmedel. 10 miljoner kronor.

• Anläggningsgodkännanden: Livsmedelsverket och Jordbruksverket får i uppdrag att underlätta för export av livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet, som innebär att anläggningar blir godkända för export till tredje land. Tidigare har myndigheter fakturerat företag för det arbete, som de gör vid inspektioner av anläggningar, den avgiften tas bort nu. 3 miljoner kronor.

Sedan tidigare har regeringen bland annat förstärkt Business Swedens exportprogram för livsmedelsföretag under konceptet Try Swedish, tillsatt en nationell exportsamordnare samt tillsatt ett skogs- och lantbruksråd på ambassaden i Peking. Totalt satsar regeringen en matmiljard på att öka produktionen och stärka konkurrenskraften.

”Livsmedelsstrategin handlar om jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige. Vi ska producera mer mat och för att kunna göra det måste också livsmedelsexporten öka, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Text Carina Malm


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-12-12

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Jordbruksverket Livsmedel Livsmedelsverket Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK