...
Svensk-norskt projekt utvecklar cellulosa som kan ersätta plast
Projektgruppen för PlastiCel, från vänster Ulrika Andreasson (SCA), Magnus Norgren (Miun), Maria Edblad (MoRe Research), Kristin Syverud (RISE PFI) och Bo Westerlind (Miun). (Bild Anna Svedberg)
Maria Edblad visar exempel på hur PlastiCel-material kommer att se ut vid tillverkning på MoRes experimentpappersmaskin. 

Mittuniversitetet och MoRe Research Örnsköldsvik AB samt norska RISE PFI är huvudaktörerna i det nyligen uppstartade Interreg-projektet PlastiCel. Projektet syftar till att utveckla nanocellulosa- och cellulosakompositer med barriär- och isolerande egenskaper. Som en konsekvens av projektet kan exempelvis fisklådor, som idag huvudsakligen tillverkas av plast, i framtiden komma att bestå av temperaturisolerande kompositmaterial av cellulosa/nanocellulosa med goda barriäregenskaper mot fukt och luft.  

Målsättningen är att utveckla en biobaserad förpackning, som håller för långa transporter och bl.a. kan användas för fisktransporter. Förpackningen bestryks med en tunn film av plasticerad cellulosa och nanocellulosa, som ger barriäregenskaper mot syre, medan en skumformad kärna av plasticerad cellulosa och nanocellulosa ger isolerande egenskaper, som bibehåller låg temperatur i förpackningen under transport. Under projektet kommer man att fördjupa kunskapen kring materialen, producera förpackningar i pilotskala och ta fram demonstratorer.

”Vid Mittuniversitetet bedriver vi grundläggande forskning kring cellulosakompositer och nanocellulosa. Vi ser mycket fram emot samarbetet och hoppas att vi tillsammans med våra partners kan fördjupa forskningen ytterligare samtidigt som vi utvecklar nya produkter som kan ersätta fossilbaserad plast i samhället”, säger Magnus Norgren, professor i kemiteknik. 

”För att reducera de stora mängder av plastavfall, som hamnar i världshaven, är det viktigt att byta ut plast i alla applikationer, där det är möjligt, Cellulosa är biologiskt nedbrytbart och en bra alternativ råvara till plastfilm och isolerande skum som används i emballage. PlastiCel-projektet är i linje med flera andra projekt vid RISE PFI och genom ett nära samarbete med våra svenska forskningspartners hoppas vi finna nya lösningar”, säger Malin Brodin, projektansvarig vid RISE PFI. 

”PlastiCel är ytterligare ett nanocellulosaprojekt, där vår experimentpappersmaskin kommer att vara betydelsefull för att producera intressanta demonstratorer med nanocellulosa som viktig komponent. Maskinen har med hjälp av tekniska modifieringar anpassats för att klara försök med nanocellulosa, vilket gör den intressant i en lång rad projekt. I och med det stora intresset för att kunna skala upp applikationer med nanocellulosa har den därmed fått en rejäl renässans”, säger Maria Edblad, projektansvarig hos MoRe Research.

PlastiCel är ett svensk-norskt forskningsprojekt med forskare från RISE PFI, Mittuniversitetet och MoRe Research. Industripartners är SCA, Domsjö Fabriker, Essge-Plast, Ranheim Paper and Board, Tommen Gram och BeWi. Projektet finansieras med stöd från EU:s regionala utvecklingsfond Interreg.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-12-12

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK