...
Svensk utrikeshandel ökar – Finland allt viktigare marknad
Den svenska exporten av varor och tjänster fortsätter att öka starkt.

Sveriges utrikeshandel fortsätter öka starkt. Fram till och med tredje kvartalet i år ökade exporten av varor och tjänster med 7,9 procent och importen med 11 procent jämfört med motsvarande period 2016. Värdet av såväl export som import av varor ökade oavsett vilken varugrupp det gäller. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel de tre första kvartalen i år.

Finland har klättrat upp och var de tre första kvartalen 2017 Sveriges tredje viktigaste exportmarknad för varor efter Tyskland och Norge. Den svenska exporten av varor till Finland har ökat med 13 procent. Omvänt har USA tappat i placering, och hamnar för de tre första kvartalen 2017 på en fjärde plats. Jämfört med övriga stora exportmarknader var exporttillväxten till USA svag under denna period. Exporten till Kina ökade med 34 procent. Kina är därmed den åttonde viktigaste marknaden.

När det gäller importen av varor är och förblir Tyskland absolut största leverantörslandet till Sverige. Därifrån kommer totalt 19 procent av den svenska importen.

Tjänstehandeln fortsatte också att öka. Dock stannade ökningen av exporterade tjänster på 3,7 procent medan importen ökade 12 procent jämfört med de tre första kvartalen 2016.

Någon Brexit-effekt går inte att utläsa i handelsstatistiken. Varuexporten till Storbritannien ökade med 12 procent och varuimporten med 8 procent medan tjänstehandeln ökade med 16 procent och tjänsteimporten med 13 procent.

Läs/ladda ner hela rapporten via pdf-länken nedan:

Ladda ner PDF: Sveriges-export-3-kv-2017.pdf


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-12-14

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Finland Kina Norge Övrigt Storbritannien Tyskland USA

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK