...
Regeringen vill begränsa tillgången på energidrycker 
Energidrycker som Red Bull, Monster, NOCCO, etc. kan orsaka koffeinförgiftning vid stor konsumtion. Nu vill regeringen begränsa tillgången för barn och unga.(Bilden är ett montage)

Regeringen har fattat beslut om att ge Livsmedelsverket i uppdrag att utreda behovet av att begränsa tillgången till energidrycker för barn och unga. Myndigheten ska också lämna förslag på lämpliga åtgärder, till exempel åldersgräns för inköp.

”Konsumtionen av energidrycker har ökat och dagligvaruhandeln har indikationer på att den ökar för barn. Det är en oroväckande utveckling, eftersom forskningen visar att dryckerna i vissa fall innehåller så pass mycket koffein att barn och ungdomar vid stor konsumtion kan bli koffeinförgiftade. Därför vill regeringen att Livsmedelverket utreder om åldersgräns kan vara ett sätt att begränsa konsumtionen”, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

I dag finns det inte några regler på EU-nivå om åldersgräns för köp av energidrycker. Vissa länder, till exempel Litauen, har dock infört en lagstiftad åldersgräns på 18 år. I Sverige införde dagligvaruhandelbranschen en frivillig riktlinje 2009 med en åldersgräns på 15 år, som följs av många, men inte av alla.

Regeringen har nu gett Livsmedelsverket i uppdrag att titta närmare på en begränsning av energidrycksförsäljningen till barn och unga, till exempel genom en åldersgräns eller genom annan lämplig åtgärd.

Uppdraget, som ska slutredovisas i december 2018, ska genomföras i dialog med berörda myndigheter och organisationer.

Carina Malm


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-12-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Dryckesburkar Dryckesförpackningar konsumentförpackningar Livsmedelsverket Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK