...
2016 innebar markant ökning av PET-återvinning i Europa
Insamlingen och återvinningen av PET-flaskor och –behållare i Europa ökade med drygt sju procent i fjol.

60 procent av alla PET-flaskor och –behållare, som användes i Europa i fjol, samlades in och återvanns i någon form, vilket är en rekordartad ökning, enligt intresseorganisationen Petcore Europe.
I siffror innebär det att av de 3.147.000 ton av PET-flaskor och –behållare, som cirkulerade på den europeiska marknaden år 2016, samlades 1.880.900 ton (59,8 procent) in. Och dessa återvanns hela 1.773.000 ton på mekanisk väg – dvs. omvandlades till nya plastprodukter – medan resten gick till energiåtervinning.


Statistiken visar att jämfört med år 2014 ökade insamlingsmängden av PET-förpackningar i fjol med 7,4 procent och återvinningsökningen blev i stort sett lika stor, eller 7,3 procent. I ton räknat innebar 2016 en ökning med 129.400 ton och en återvinningsökn ing med 120.000 ton.

”Det är värt att nämna att många PET-återvinningsföretag fortfarande har outnyttjad kapacitet för återvinning och att den här färska statistiken tydligt visar vilken avgörande roll PET spelar i den cirkulära ekonomin och för att nå de mål för återvinning av plast, som för närvarande diskuteras på EU-nivå”, säger Petcore Europes president Paola Arlotti i en kommentar.

Av den återvunna PET-plasten (r-PET) omvandlas merparten, eller 38 procent, till plastark, medan 26 procent används till formblåsningsprodukter och 24 procent till plastfiberprodukter, De resterande 11 procenten r-PET används till bandnings- och andra applikationer.

Statistiken över insamlings- och återvinningssituationen på den europeiska PET-marknaden finns i PCI Wood Mackenzies årliga undersökning av PET-recycling i Västeuropa, som är beställd av Petcore Europe.

Petcore Europe skriver i ett pressmeddelande att det kompletgta undersökningsresultatet kommer att presenteras på den årliga Petcore Europe-konferensen, som år 2018 äger rum i Bryssel den 7 – 8 februari.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-12-21

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Övrigt PET Plast Plastförpackningar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK