...
BillerudKorsnäs produktion påverkas av massavedsbrist
”Vi följer läget på daglig basis”, säger skogsdirektör Uno Brinnen.

BillerudKorsnäs skriver i ett pressmeddelande att bolagets produktion påverkas av den massavedsbrist, som uppkommit på grund av blöt och mild väderlek under hösten och inledningen av vintern.
Grundorsaken till massavedsbristen är den ovanligt våta och milda inledningen på vintern. Normala vintrar fryser marken och gör det möjligt att bedriva ett effektivt skogsbruk. I dagsläget kan inte skogsmaskiner användas i markerna i vissa områden. Dessutom begränsas möjligheterna att köra på skogsbilvägnätet på vissa håll vilket också minskar virkesflödet. Läget är likadant i Norden, västra Ryssland och de tre baltiska staterna.


BillerudKorsnäs har vidtagit åtgärder för att minimera effekterna av bristen på massaved och följer läget på en daglig basis. De åtgärder som vidtagits är framförallt mixförändring i produktionen samt omdisponering av flöden för att optimera virkesanvändningen. 

”Vi har möjligheter att förändra produktmixen i vår produktion för att optimera virkesåtgången. Detta är något vi ser över varje dag, men som vi nu gör ur perspektivet att hushålla med veden, speciellt lövved. Till anläggningen i Gävle har vi också importerat eucalyptusflis från Sydamerika, vilket är något som utvärderats för att kunna användas i sådana här situationer, vilka historiskt dyker upp med 5-10 års mellanrum”, säger Uno Brinnen, skogsdirektör, BillerudKorsnäs. 

BillerudKorsnäs bedömer att resultatet för första kvartalets 2018 påverkas negativt med cirka 80-100 miljoner kronor.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-01-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK