...
Produktionsstörningar bakom BillerudKorsnäs vinstvarning
"Vi är självklart inte nöjda med de återkommande tillgänglighetsproblemen i våra anläggningar”, säger Petra Einarsson.

BillerudKorsnäs skriver i ett pressmeddelande att utmaningarna kring tillgängligheten i produktionen har fortsatt under fjärde kvartalet 2017, vilket har påverkat försäljningsvolymerna negativt trots en mycket stark marknad. Rörelseresultatet (EBIT) för helåret 2017 beräknas därför bli 2,24 miljarder kronor, vilket är lägre än väntat men som ändå ger en marginal på 10 procent.

Det är i huvudsak produktionsanläggningarna i Gävle och Gruvön, som har haft störningar, vilket har påverkat försäljningen negativt inom affärsområdena Consumer Board och Corrugated Solutions.

Resultatet är fortfarande preliminärt och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

”Trots historiskt rekordhöga produktionsvolymer är vi självklart inte nöjda med de återkommande tillgänglighetsproblemen i våra anläggningar. Därför intensifierar vi nu åtgärdsplanen för att öka stabiliteten och tillgängligheten i produktionen. Att säkerställa den operationella stabiliteten kommer vara mitt huvudsakliga fokus framgent. Vi har förstärkt organisationen, som arbetar proaktivt med tillgänglighet och kvalitet i våra anläggningar, vilket kommer ge resultat framöver”, säger Petra Einarsson, BillerudKorsnäs nytillträdde VD och koncernchef. (Läs mer om Petra Einarsson HÄR)


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-01-17

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs bokslut Ekonomi Gruvön Petra Einarsson

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK