...
Alla plastförpackningar inom EU ska återvinnas senast 2030
Alla plastförpackningar inom EU ska återvinnas senast 2030, enligt EU-kommissionens plaststrategi. (Bild Flight Platics)
”Med vår plaststrategi lägger vi grunden för en ny cirkulär ekonomi för plast”, säger EU:s vice ordförande Jyrki Katainen.

EU-kommissonen har antagit sin första plaststrategi, som ska begränsa plastavfallet, stoppa nedskräpningen till havs och lägga grunden för en cirkulär ekonomi. 
Enligt den nya strategin ska alla plastförpackningar på EU:s marknad återvinnas senast 2030. Av de 25 miljoner ton plastavfall, som Europas befolkning genererar varje år, är det i dagsläget mindre än 30 procent som samlas in.


EU:s plaststrategimål ska nås bland annat med hjälp av nya förpackningsbestämmelser. Utöver det ska åtgärder för att begränsa användningen av mikroplaster i produkter tas fram, samt nya regler införas om mottagningsanordningar i hamnar för att tackla problemet med plastavfall i haven.

Strategins mål är att skydda planeten och människors hälsa, men den ska också bidra till att utveckla och stimulera industrin och göra återvinning mer lönsamt.

Den nya planen kommer att generera nya investeringsmöjligheter och arbetstillfällen. EU:s vice ordförande Jyrki Katainen, som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, betonar de möjligheter satsningen innebär för sektorn.

”Detta är ett utmärkt tillfälle för europeisk industri att bli världsledande inom ny teknik och nya material”, säger han i ett pressmeddelande.

Plaststrategin är en del av EU:s satsning på en mer integrerad och hållbar ekonomisk modell: en så kallad cirkulär ekonomi.

”Med vår plaststrategi lägger vi grunden för en ny cirkulär ekonomi för plast och stimulerar till investeringar. Detta kommer att bidra till att minska plastavfallet i mark, luft och hav och samtidigt skapa nya möjligheter för innovation, konkurrenskraft och arbetstillfällen av hög kvalitet”, säger Jyrki Katainen.

Flera viktiga organisationer och företag har redan uttalat sitt stöd för EU:s nya plaststrategi, däribland Tetra Pak och den europeiska bioplastorganisationen European Bioplastics (EUBP).

”Strategin fastsäller tydliga mål för att minska plastavfall, öka resurseffektiviteten och skapa värde och tillväxt i Europa”, skriver EUBP i ett pressmeddelande.

Men samtidigt påpekar EUBP också att man saknar en övergripande plan för hur biologiskt nedbrytbar plast ska integreras i den cirkulära ekonomin.

”Även om EU-kommissionen erkänner betydelsen av bioplaster och biologiskt nedbrytbara plaster, så saknas konkreta åtgärder på hur beroendet av fossilt råmaterial kan minskas genom att den cirkulära ekonomin sammanlänkas med bioekonomin”, menar EUBP.

Tetra Pak skriver i ett pressmeddelande att man stödjer EU-kommissionens plaststrategi som en del av EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi.

”EU:s plaststrategi är ett viktigt steg mot en koldioxidbegränsad cirkulär ekonomi baserad på återvinning, förnybar energi och ansvarsfull inköp, och vi är redo att göra vårt bidrag som ledande livsmedelsförädlare och förpackningsleverantör”, säger Tetra Paks VD och koncernchef Dennis Jönsson.

Samtidigt som EU-kommissionen presenterade sig plaststrategi, tillkännagav dessutom sex stora europeiska organisationer, verksamma inom hela plastvärdekedjan, att man – i samförstånd med kommissionen –  kommer att vidta åtgärder, som syftar till att år 2040 uppnå en 50-procentig återvinning av allt plastavfall.

”Dessa åtgärder kommer att driva på återvinningen av alla typer av plastprodukter i Europa och avsevärt minska plastavfallsvolymen”, skriver de sex organisationerna Plastics Recyclers Europe, Petcore europe, Vinyl Plus, ECRA, PCEP Europe och EUCP.

JP Press & Carina Malm

Läs EU-kommissionens plaststrategi i sin helhet via pdf-länken nedan.

Ladda ner PDF: plastics-strategy.pdf


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-01-18

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Bioplaster European Bioplastics Miljö Övrigt Plast plastavfall Plastförpackningar Tetra Pak

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK