...
Stora Enso satsar ännu mer på att reducera sina CO2-utsläpp
Stora Enso sätter nu upp ambitiösa och vetenskapligt förankrade klimatmål för att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.
Initiativet Science Based Targets syftar till att förmå företag att sätta klimatmål och uppmuntrar till övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Stora Enso blir det första skogsbolaget, som sätter upp ambitiösa och vetenskapligt förankrade klimatmål (Science Based Targets) för att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser i företagets värdekedja. Klimatmålen har godkänts av Science Based Targets Initiative.

”I över ett decennium har vi arbetat aktivt för att minska energiintensiteten i vår verksamhet och vårt beroende av fossila bränslen. Som ett företag verksamt inom bioekonomin och förnybara råmaterial har vi ett unikt utgångsläge för att ta nästa steg. Nu satsar vi på att ytterligare minska våra CO2-utsläpp och andra växthusgaser för att hålla den globala temperaturökningen under 2°C, som fastslagits i Parisavtalet. De nya målen omfattar utsläpp från vår egen verksamhet men också mål för att engagera våra leverantörer utmed värdekedjan”, säger Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström

Målet förbinder Stora Enso att minska utsläppen av växthusgaser från verksamheten med 31 procent per ton massa, papper och kartong, som tillverkas fram till 2030 jämfört med basåret 2010. För att minska utsläppen i värdekedjan åtar sig Stora Enso att få 70 procent av sina leverantörer av annat än träfibrer samt transportleverantörer nedströms i värdekedjan att sätta upp egna mål för minskning av växthusgasutsläppen till 2025. Målsättningen är att dessa leverantörer ska anta vetenskapsbaserade mål till 2030. Dessutom kommer Stora Enso att utbilda all personal med kundkontakt i fördelarna med vetenskapsbaserade mål till 2020.

”Vi gratulerar Stora Enso till att bli det första skogsbolaget, som har fått sina klimatmålsättningar godkända av oss,” säger Alexander Liedke, Manager of Sustainable Business & Markets vid WWF och medlem i initiativet Science Based Targets styrkommitté.

”I ett läge då världsekonomin är i mitt i övergången till en framtid med låga koldioxidutsläpp, lägger sig Stora Enso i framkant genom att sätta mål som förenas med globala åtaganden för att undvika de värsta klimatförändringarna. Det är särskilt uppmuntrande att Stora Enso samarbetar med sina leverantörer för att de ska införa sina egna klimatmålsättningar, och på så sätt integrera klimatmålet genom hela värdekedjan”, framhåller Alexander Liedke.. 

Om Science Based Targets Initiative 
Initiativet Science Based Targets sammankallar företag att sätta klimatmålsättningar och uppmuntrar deras konkurrensfördel i övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Det är ett samarbete mellan CDP, World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF), FN:s Global Compact (UNGC) och ett av We Mean Business-koalitionens initiativ för ambitiösa klimatåtgärder för företag. Initiativet definierar och främjar bästa praxis för att fastställa klimatmål, erbjuder resurser samt rådgivning för att komma över hindren för deras införande och utvärderar samt godkänner företagens målsättningar.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-01-23

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Karl-Henrik Sundström Kartong Miljö Övrigt Stora Enso WWF

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK