...
BillerudKorsnäs bokslut 2017: Hög tillväxt och stabila resultat
”Vi är rätt positionerade med ett brett erbjudande av innovativa och hållbara förpackningar och lösningar”, säger Petra Einarsson.

”Vår starka position på en växande marknad gör att vi fortsätter att rapportera hög tillväxt och stabila resultat. Den starka efterfrågan fortsätter med ökad omsättning som följd – upp drygt tre procent jämfört med förra året”, säger BillerudKorsnäs nytillträdde VD och koncernchef Petra Einarsson i sin kommentar till koncernens årsbokslut för 2017.

Av bokslutsrapporten framgår att EBITDA för helåret 2017 ökade med fyra procent och uppgick till 3,76 miljarder kronor. Försäljningsvolymerna var oförändrade mot föregående år medan nettoomsättningen ökade med tre procent drivet av höjda priser och positiv påverkan från valutor. De rörliga kostnaderna ökade, bland annat kopplat till externa massainköp i början av året relaterat till ombyggnaden av bruket Rockhammar.

Samtliga affärsområden fortsatte att leverera stabila resultat. Trots produktionsstörningar inom Consumer Board var tillväxten tre procent, vilket är i linje med koncernens övergripande målsättning.
Området ”Managed Packaging” inom Corrugated Solutions hade en stark försäljningstillväxt – upp 50 procent jämfört med föregående år och området ”Packaging Paper” uppvisade ett rekordresultat trots lägre kapacitet kopplat till flytten av MG-maskinen från finska Tervasaari till svenska Skärblacka.

”Trots återkommande tillgänglighetsproblem är produktionsvolymerna på rekordhöga nivåer. Självklart är vi inte nöjda med att inte kunna möta den efterfrågan som finns och därför intensifierar vi nu åtgärdsplanen för att öka stabiliteten i produktion”, skriver Petra Einarsson i rapporten och tillägger att ett av hennes fokusområden framöver kommer att bli att säkerställa verksamhetsoptimering, s.k. ”operational excellence”.

Petra Einarsson, som efterträdde Per Lindberg som VD och koncernchef vid årsskiftet 2017-2018, konstaterar i sin kommentar också att koncernens investeringar för långsiktig tillväxt har visat sig bli dyrare än väntat. 

”Framdriften i projekten fortsätter dock och jag är övertygad om att våra satsningar, både för att möta kundefterfrågan och i att öka den operationella stabiliteten, kommer att ge resultat under de kommande åren”, skriver hon.

När det gäller framtidsutsikterna förväntar sig Petra Einarsson att den starka utvecklingen i marknaden för samtliga affärsområden ska fortsätta.

”Den positiva bilden stärks av att vi är rätt positionerade med ett brett erbjudande av innovativa och hållbara förpackningar och lösningar. Förpackningen får en allt viktigare roll i många varumärkesägares strävan att stärka konkurrenskraften hos sina produkter. Detta ger oss fortsatt stark tilltro till våra produkter och vår utveckling”, säger Petra Einarsson.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-01-30

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs bokslut Ekonomi Övrigt Per Lindberg Petra Einarsson

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK