...
Aktieägarna föreslår val av ny ledamot i Stora Ensos styrelse
Antti Mäkinen föreslås till ny ledamot i Stora Ensos  styrelse. 

Aktieägarnas nomineringsråd, som har tillsatts av Stora Ensos bolagsstämma, föreslår för årsstämman, som hålls den 28 mars 2018, att antalet styrelseledamöter i bolaget som tidigare ska vara nio. Till ny ledamot i styrelsen efter Mikael Mäkinen, som meddelat att han inte är tillgänglig för omval, har nomineringsrådet föreslagit Antti Mäkinen.

Antti Mäkinen, som är född 1961, har en gedigen operativ bakgrund inom bank- och finansbranschen och fungerar sedan maj 2017 som verkställande direktör för Solidium Oy.  Tidigare arbetserfarenhet omfattar flera ledande operativa positioner inom bland annat Nordeas investeringsbanksverksamhet.
Nomineringsrådet skriver att Antti Mäkinen är oberoende av Stora Enso men inte av dess betydande aktieägare på grund av sin position som VD på Solidium Oy.

Till övriga ledamöter i Stora Ensos styrelse föreslår nomineringsrådet omval av Anne Brunila, Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Christiane Kuehne, Richard Nilsson, Göran Sandberg och Hans Stråberg. Rådet föreslår att Jorma Eloranta väljs till ordförande och Hans Stråberg till vice ordförande för styrelsen.

Aktieägarnas nomineringsråd lämnar också förslag till bolagsstämman vilken storlek de årliga arvodena för styrelseledamöter ska ha. Rådet förslår att arvodena höjs med cirka tre procent och ska uppgå till följande: styrelseordförande 175.000 euro (ca 1,7 miljoner kr), vice ordförande 103.000 euro (drygt en miljon kr) och övriga ledamöter 72.000 euro (ca 704.000 kr).

Nomineringsrådet föreslår också att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs genom att 40 procent betalas i form av Stora Ensos R-aktier och resterande kontant.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-01-31

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Övrigt Personal Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK