...
HDPE-plast kan återvinnas och återanvändas minst 10 gånger
Hårdplasten HDPE används bland annat till styva och tåliga förpackningar som flaskor, dunkar, hinkar, etc.

Holländska avfalls- och recyclingföretaget ESE World har genomfört en undersökning, som visar att HDPE-plast (High Density Polyeten) kan återvinnas och återanvändas minst 10 gånger utan att egenskaperna väsentligt försämras.

ESE World har i många år använt återvunnen plast för tillverkning av behållare och containers för avfall och återvinningsbart material. Med sina avancerade processer för rengöring, bearbetning, etc. har ESE World gjort det möjligt att tillverka produkter av återvunnen plast, som haft samma kvalitet som jungfrulig plast.

En fråga för ESE World har dock varit hur många gånger man kan återvinna och återanvända hårdplasten HDPE, som bland annat används till styva förpackningar som container, flaskor, dunkar, etc. och till tåliga och beständiga produkter som ledningsrör, leksaker, verktyg, mm.

För att utröna hur ofta återvunna HDPE-produkter kan brytas ner, bearbetas. slipas och sedan upparbetas till formsprutningsbart HDPE-material, genomförde ESE World ett kontrollerat experiment i sina produktionslokaler, där man utgick från jungfrulig HDPE-plast och kontrollerade hur ofta den gick att återanvända. Undersökningen leddes av ESE Worlds plastspecialist och forskare Jeanett Köhn.

Efter varje ny återanvändningsprocess analyserades HDPE-materialet i samarbete med externa forskningsinstut, som använde avancerade kontrollmetoder.

Undersökningen visade att HDPE-plast kan återanvändas minst 10 gånger utan att nedbrytning, bearbetning, etc. samt den slutliga formsprutningsprocessen åstadkommer några egenskapsförändrande effekter på plastmaterialet.

”Med beräknade livslängder på 10 till 20 år för exempelvis sådana kraftiga HDPE-behållare och containers, som används för förvaring och transport av avfall och återvinningsbart material, innebär detta att man kan ha en hållbar produktion genom att återvinna och återanvända samma plast i åtminstone mellan 100 och 200 år!”, skriver ESE World.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-02-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Forskning och utveckling FoU Övrigt Plast plastavfall Plastförpackningar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK