...
Rottneros båda bruk satte nytt produktionsrekord i fjol
”Inför 2018 har vi ett tydligt fokus på ökad lönsamhet genom effektivitetsförbättringar”, säger Rottneros VD och koncernchef Lennart Eberleh.

”Sammantaget var 2017 ett år av tydliga framgångar när det gäller produktionen, försäljningen och utvecklingen av koncernen för att möta framtida krav”, skriver Rottneros VD och koncernchef Lennart Eberleh i sin kommentar till koncernens bokslutsrapport för 2017.
Han konstaterar också att bolaget tagit stora steg mot att minska sitt koldioxidavtryck och att med en fortsatt stark marknad och internt fokus på effektivitetsförbättringar finns det goda förutsättningar att ta koncernen till nästa nivå, när det gäller effektivitet och lönsamhet.


Av rapporten framgår att Rottneros båda bruk – Vallvik och Rottneros – tillsammans uppnådde en produktion på över 400.000 ton, vilket var en ökning med sju procent jämfört med året innan och dessutom ett nytt årsrekord.

”Vårt målmedvetna arbete och de strategiska investeringarna innebar en betydande produktionsökning i våra bruk under såväl det fjärde kvartalet som helåret”, skriver Lennart Eberleh, men konstaterar samtidigt att resultatet dock hölls tillbaka av ökade kostnader.

2017 års resultat för Rottneros-koncernen hamnar – efter finansiella poster – på 147 miljoner kronor, vilket är 16 miljoner kronor lägre än föregående år.

I november presenterade Rottneros en ny organisation med en koncerngemensam försäljningsorganisation och platschefer för respektive bruk (Läs HÄR). Den nya organisationen ska öka bolagets effektiviseringsmöjligheter och har ett tydligt fokus på ökad lönsamhet. 

”Vi lägger nu mycket kraft på att kartlägga hur vi kan effektivisera verksamheten. Detta sker parallellt med inriktningen mot tillväxt i våra utvalda nischer. Efter flera år av större kapacitetshöjande investeringar är vi nu på väg in i en fas, där det gäller att optimera och konsolidera det som gjorts, för att kunna generera högsta möjliga avkastning till våra aktieägare”, skriver Lennart Eberleh.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-02-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
bokslut Ekonomi Lennart Eberleh Rottneros Vallvik

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK