...
FTI föreslår: Låt näringslivet ta ett större producentansvar!
FTI föreslår miljödepartementet att näringslivet får ett större ansvar för återvinningssystemet. (Bild FTI)
Gunnar Svensson, t.v. är ordförande i FTI och Kent Carlsson är verkställande direktör.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen – FTI – föreslår i en skrivelse till miljödepartementet att näringslivet ska ta ett större producentansvar, när det gäller insamling och återvinning av förpackningar och tidningar.
”Vi föreslår en ny modell som bygger på att vi vill ta ett större ansvar, ett utökat producentansvar. En förutsättning för att producentansvaret ska fungera fullt ut är emellertid att vi får mer ansvar, mer långsiktighet och mer tydlighet som då ger mer återvinning”, skriver FTI:s ordförande Gunnar Svensson och VD Kent Carlsson i en debattartikel.


Så här skriver FTI vidare:
”Landets kommuner och näringslivet behöver ett långsiktigt löfte om hur spelplanen ser ut för att kunna planera långsiktigt och göra investeringar i nödvändig infrastruktur.
Nyligen fattades beslut om EU:s cirkulära paket för avfall. Ambitionsnivån är bra, men vi vill ännu mer. Vi ligger bra till i internationella jämförelser och är nära nog bäst i klassen när det gäller insamling för återvinning.

Ett utvecklat producentansvar, som både producenter och övriga delar av näringslivet står bakom, gör att vi ligger i framkant. Vi utgår från olika intressenters förväntansbild när vi presenterar vår modell, som i korthet handlar om att:
* Inrätta ett samverkansråd med Naturvårdsverket som förvaltare.
* Utvärdera och utveckla samverkansformer med kommunerna för att öka det kommunala inflytandet.
* Ett grundsystem med obemannade återvinningsstationer definieras. Dagens system utvecklas genom förbättrad tillgänglighet, höjd servicenivå och utvecklad medborgardialog.
* Utifrån grundsystemets åtagande per kommun bestämma lokal infrastruktur där kommunala system kan etableras och finansieras genom infrastrukturersättning i paritet med kostnad för beräknat antal återvinningsstationer.
* Stimulera och välkomna kommunala och privata initiativ, exempelvis fastighetsnära insamling, som komplement till grundsystemet under förutsättning att dessa möter samma krav på materialkvalitet. En insamlingsersättning beräknas efter volym.
* Nya återvinningsmål föreslås till år 2025 och målen för 2020 omvandlas till en kontrollstation.

En förutsättning för att vårt förslag ska fungera i sin helhet är att vi får mer ansvar – inte mindre, mer tydlighet genom ett tydligt tillstånd att driva insamlingssystemet. Det ger kommuner och näringsliv mer långsiktighet som krävs för investeringar och åtaganden som utvecklar systemet som ger mer återvinning. Det nationella grundsystemet med obemannade återvinningsstationer som finns kompletteras redan i dag med en växande andel fastighetsnära lösningar som tillhandahålls till 1.590.000 hushåll.

Vår modell om utvecklat producentansvar möter den politiska förväntan som är gemensam för regeringen och den riksdagsmajoritet som vill se ett fortsatt producentansvar med ökade ambitioner. Den möter även ökande kapacitetskrav som förändrade köpbeteenden innebär med en växande e-handel, liksom fullt naturliga krav på hushållsnära tillgänglighet. Vi föreslår därför ett utvecklat insamlingssystem som bygger på lokalt samarbete mot gemensamma mål mellan producenter och kommuner för att få in mer material i cirkulära flöden.
Samtidigt efterfrågar vi en tydlig process och långsiktiga besked som ger förutsättningar att säkerställa insamling och återvinning i ökad utsträckning. Vi gör det för att möta existerande och växande kapacitetsbehov. Modellen som vi presenterar kan vara en grund för ett utvecklat producentansvar – för framtiden.”

Gunnar Svensson, ordförande i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI
Kent Carlsson, VD Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

Förslaget skickades in i sin helhet till Miljödepartementet den 19 januari..

Läs hela inlagan som PDF via länken nedan.

Ladda ner PDF: FTI-Inlaga-Miljodepartementet-180119.pdf


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-02-14

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Avfallshantering EU FTI Naturvårdsverket Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK