...
Ecolean först med EPD för hela förpackningssystemet
Ett exempel på en av Ecoleans EPD-rapporter.
Anna Palminger är hållbarhetschef på Ecolean.

Ecolean är först med en så kallad Environmental Product Declaration där man genomlyser både maskiner och förpackningar. Avsikten är att ge en tydlig bild av företagets miljöpåverkan, något som är värdefullt för både varumärkesägare och konsumenter.
 
Ecolean är den första leverantören av förpackningssystem som genomlyser och publicerar en detaljerad analys och beskrivning enligt Environmental Product Declarations (EPD). I denna beskriver man både sin lättviktsförpackning och fyllningsmaskinerna. Avsikten är att ge en enkel och tydlig bild av företagets miljömässiga påverkan under livscykeln och samtidigt att uppmana andra i industrin att följa efter. För att klara en EPD har man genomfört en omfattande analys av den miljöpåverkan verksamheten har.
”Jag tror att allt för många företag i vår bransch fokuserar bara på en liten del av sina erbjudanden, det kan handla om råmaterial, återvinning eller maskinegenskaper, men väldigt sällan handlar det om den totala livscykelns miljöpåverkan. Genom att publicera ett antal EPD tar vi ett grepp om helheten nu. Vi höjer ribban för att kunna ge livsmedelsproducenter och konsumenter hela bilden, utan någon form av green washing”, säger Peter L Nilsson, CEO på Ecolean.

För att bli så transparenta som möjligt har Ecolean följt den miljöpåverkan som komponenterna i maskinerna och förpackningarna genererar.

Anna Palminger är Sustainability Manager:
”Även om våra nya EPDs är bara en del av våra avsikter att vara ärliga och transparenta kring hur vi driver våra affärer, så är de viktiga. De bidrar till att göra det mycket enklare för varumärkesägare att jämföra våra erbjudanden mot andra förpackningslösningar på marknaden. Små mätningar kan vara viktiga för konsumenterna, men ska man verkligen kunna förändra något måste man se på helheten. Med detta skapar vi ett kraftfullt ramverk för beslut när man vill göra investeringar i hållbara förpackningslösningar”.

”Så vitt jag vet är detta första gången ett företag publicerar EPDs både på förpackningar och fyllningsmaskiner och jag uppskattar det”, kommenterar Kristian Jelse som är Programme Manager på The International EPD System.

En EPD är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.
Att det finns en EPD® för en produkt betyder inte att den deklarerade produkten är miljömässigt fördelaktigt jämfört med alternativen - det är bara en transparent deklaration av produktens miljöprestanda. Den relevanta standarden för EPD är ISO 14025, där de kallas "typ III miljödeklarationer".

 


BO WALLTEG

Editor-in-chief & Publisher
BO WALLTEG
bo@packnews.com

Publicerad: 2018-02-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Doserings- och fyllningsutrustningar Ecolean Förpackningsmaskiner Förpackningsutveckling Miljö varumärkesägare

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK