...
FTI överklagar beslut som kan ge mångmiljonböter
Både FTI och TMR samlar in förpackningar från hushåll via återvinningsstationer, som FTI äger.
”Vi ser mycket allvarligt på denna typ av agerande från en dominant”, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten. (Bild Andreas Eklund)

Med hot om ett vite på 20 miljoner kronor har Konkurrensverket beslutat att Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ska återkalla uppsägningen av ett avtal med konkurrenten TMResponsibility (TMR). Avtalet gäller TMR:s tillgång till FTI:s återvinningsstationer runt om i landet.
Men nu meddelar FTI att man väljer att överklaga Konkurrensverkets beslut. FTI anser att deras insamlingssystem inte utgör en s.k. nödvändig nyttighet och därmed finns det heller inte någon leveransskyldighet för FTI.


”Konkurrensverkets utredning innehåller både brister och felaktiga slutsatser. Därför ser vi fram mot att få saken ordentligt prövad av Patent- och Marknadsdomstolen”, säger Kent Carlsson, VD för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Enligt svensk lag bär den, som producerar förpackningar, ansvaret för att samla in och återvinna sina förpackningar, när de blir till avfall. FTI och TMR erbjuder, i konkurrens med varandra, producenter att leva upp till sitt ansvar. Både FTI och TMR samlar in förpackningar från hushåll via återvinningsstationer, som FTI äger. Men nu har FTI sagt upp det avtal med TMR, som har gett TMR tillgång till de FTI-ägda återvinningsstationerna i landet.

Enligt Konkurrensverkets bedömning måste den, som vill erbjuda en producentansvarstjänst för förpackningar, ha tillgång till återvinningsstationer. Alla hushåll ska kunna lämna ifrån sig sina förpackningar till återvinning, oavsett var de bor. Det saknas idag andra insamlingssystem än FTI:s återvinningsstationer, som både är tillgängliga för allmänheten och som finns rikstäckande i hela landet.

Konkurrensverket skriver i sitt beslut att när FTI, som äger det enda insamlingssystem som uppfyller dessa krav, säger upp avtalet med TMR, innebär det ett sådant missbruk av dominerande ställning, som är förbjudet enligt konkurrenslagen. Konkurrensverket ålägger därför FTI att ta tillbaka uppsägningen av avtalet med TMR. Beslutet är förenat med ett vite på 20 miljoner kronor, som kan utdömas om FTI inte följer åläggandet.

”Dominerande företag, som förfogar över en nödvändig infrastruktur, får inte missbruka sin marknadsmakt genom att vägra andra aktörer tillträde. Vi ser mycket allvarligt på denna typ av agerande från en dominant, när det drabbar ett mindre, konkurrerande företag”, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i en kommentar.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-02-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Avfallshantering FTI Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK