...
Rapport: Risk att vi inte klarar försörjningen i en krissituation!
Förr fanns det beredskapslager med livsmedel och läkemedel, men dessa är nu  – med undantag från läkemedel mot influensa – avskaffade.
”I värsta fall kommer viktiga åtgärder att försenas eller inte blir gjorda alls”, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Regeringen och ansvariga myndigheter har inte skapat tillräckliga förutsättningar för en väl fungerande livsmedels- och läkemedelsförsörjning i Sverige i händelse av kris. Bland annat behövs det tydligare mål och ansvarsfördelning, konstaterar Riksrevisionen i en rapport, där man konstaterar att säkerställd tillgång till livsmedel och läkemedel är exempel på samhällsviktiga funktioner, som måste fungera även i en krissituation. 

Riksrevisionen har granskat om regeringen och ansvariga myndigheter har skapat förutsättningar – och vidtagit åtgärder – för att livsmedels- och läkemedelsförsörjningen ska fungera vid en krissituation. 

Granskningen konstaterar att det finns flera brister, bland annat oklarheter, när det gäller ambitioner och ansvar – något som tidigare även påpekats av Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och landstingen. 

”Riksrevisionens bedömning är att oklarheter, när det gäller vem som ska göra vad, och när, i värsta fall kommer att innebära att viktiga åtgärder försenas eller inte blir gjorda alls”, säger riksrevisor Stefan Lundgren

Tidigare hade Sverige mat och läkemedel i beredskapslager, men dessa är – med undantag från läkemedel mot influensa – avskaffade. Vid omregleringen av apoteksmarknaden för snart tio år sedan avvecklades även det ansvar som Apoteket AB hade för läkemedelsförsörjning i kristid, och några kompenserande åtgärder har inte vidtagits. 

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har visserligen vidtagit en rad kunskapshöjande åtgärder på området, men staten har enligt Riksrevisionens bedömning inte den information som behövs för att utveckla handlingsplaner och förberedelser för livsmedels- och läkemedelsförsörjning i kris och under höjd beredskap. 

”Regeringen har i flera sammanhang uttryckt en vilja att stärka krisberedskapen, men i sin styrning inte gjort särskilt mycket för att skapa tydliga förutsättningar för läkemedels- och livsmedelsförsörjning i händelse av kris”, säger projektledare Johan Ågren.

Utifrån granskningens resultat noterar Riksrevisionen att flera problem, som identifierats när det gäller livsmedels- och läkemedelsförsörjningen, sannolikt även finns inom andra områden. 

”Samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner är på många områden beroende av privata aktörer. Men samtidigt är förutsättningarna för att involvera privata aktörer i krisberedskapsarbetet otydliga, och de ansträngningar som gjorts har inte lett till konkretiseringar, när det gäller styrning och ansvarsförhållanden”, säger Johan Ågren. 

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att bland annat klargöra mål och ansvar för alla inblandade, i synnerhet för Livsmedelsverket och Socialstyrelsen, men även andra viktiga aktörer.

Rapporten finns att ladda ner från Riksrevisionens webbplats


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-03-15

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Läkemedel Livsmedel Livsmedelsförpackningar Livsmedelsverket Övrigt undersökning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK