...
Superfos i Mullsjö har fått prestigefyllda certifieringar
Produktionschefen Jacob Axell, RPC Superfos Mullsjö, (t.v.) och Sargon Odcho, DNV GL, visar på de nya certifikaten.
Interiörbild från RPC Superfos fabrik i Mullsjö.

RPC Superfos fabrik i Mullsjö, som tillverkar formsprutade plastförpackningar, har tilldelats tre prestigefyllda certifikat inom kvalitet, miljö och hygien. De tre certifikaten är kvalitetsledningscertifikatet ISO 9001:2015 och miljöledningscertifikatet ISO 14001:2015 samt hygiencertifikatet BRC Global standard i högsta hygienkategorin.

”Vi är glada och mycket nöjda med de resultat vi uppnått. Vi arbetar regelbundet med interna och externa revisioner för att kunna bli certifierade inom de områden, som är centrala för våra rutiner. Å ena sidan innebär certifiering att våra kunder får enkel tillgång till väsentlig information, å andra sidan leder standardiserade och lean arbetsflöden till fördelar för oss själva i form av förbättrad effektivitet och arbetstrivsel. Det är en win-win-situation.”, säger Josef Björck, platschef på RPC Superfos Mullsjö.

RPC Superfos Mullsjö sysselsätter ca. 170 anställda och tillverkar huvudsakligen formsprutade plastförpackningar till olika typer av livsmedelsprodukter.

Om certifieringarna:

ISO 9001: 2015 Kvalitetsledning 
RPC Superfos Mullsjö är nu uppgraderat till den nya standarden för kvalitetsledning, ISO 9001:2015, och har genomfört den opartiska revisionen med distinktion. Det nya certifikatet är utfärdat av det ackrediterade certifieringsorganet DNV GL och är giltigt under en ny period på tre år.

ISO 14001:2015 Miljöledningssystem
Fabriken i Mullsjö arbetar dessutom omfattande med sina miljömässiga förpliktelser genom att mäta och förbättra miljöpåverkan i hela produktionskedjan. Alla emballageprodukter tillverkas av polypropen (PP), vilket innebär att produkterna efter användning är lätta att avfallssortera och därmed enklare att återanvändas. Fabriken i Mullsjö har blivit omcertifierad för de kommande tre åren av DNV GL, vilket bekräftar att Mullsjö-fabriken lever upp till kraven från både kunder och de svenska myndigheterna. 

BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 5: July 2015
Med inte mindre än betyget AA har revisorer från BRC-certifieringsorganet SAI Global nyligen dragit slutsatsen att RPC Superfos Mullsjö lever upp till kraven enligt BRC Global standard i den högsta hygienkategorin.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-03-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
formsprutning Livsmedelsförpackningar Miljö Övrigt Plastförpackningar RPC Superfos

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK