...
Multivac på Anuga Foodtec: ”Förväntar tioprocentig tillväxt”
Mer än 50 fackpressjournalister fanns på plats, när Multivacs VD och koncernchef Hans-Joachim Boekstegers, till vänster, på Anuga Foodtec i Köln berättade om bolagets framtid.

”Vi förväntar oss en tillväxt på mer än tio procent!”. Det beskedet gav globala förpackningsmaskintillverkaren Multivacs VD och koncernchef  Hans-Joachim Boekstegers vid en välbesökt presskonferens i samband med den nyligen avhållna mässan Anuga Foodtec i Köln.

Mer än 50 journalister från flera länder hade mött upp till Multivacs pressfrukost, där Hans-Joachim Boekstegers gav en översikt över det gångna året och ett perspektiv på vad som kan förväntas från Multivac under de kommande månaderna.

I slutet av 2017 var antalet anställda i Multivac cirka 5.300 över hela världen och omsättningen nådde nästan en miljard euro. Orderingången överstiger för närvarande motsvarande period 2017 och Multivac-chefen förväntar sig god tillväxt under 2018.

” Vi förväntar oss tillväxt på mer än tio procent trots ett antal risker och utmaningar”, sade Hans-Joachim Boekstegers, som dock inte vågade sig på att göra en prognos för USA-marknaden med tanke på president Donald Trumps ”America First”-politik och nyligen införda importtullar.

Sammanfattningsvis betonade Hans-Joachim Boekstegers att han ser att Multivac-koncernen står väl rustad för kommande utmaningar. Det finns positiva nyheter att rapportera om, från såväl försäljningsorganisationen som produktionsanläggningarna.

Förra året grundade Multivac egna försäljnings- och servicebaser i Taiwan, Mongoliet och Makedonien. Ytterligare en produktionshall håller för närvarande på att ta form i Wolfertschwenden, liksom det nya Slicer Application Center. En ny produktionsanläggning togs i bruk i USA i fjol, liksom en ny produktionsanläggning i Bulgarien. Produktionskapaciteten i Lechaschau samt vid Multivac Marking & Inspection i Enger utökades också.

”Vi kommer fortsättningsvis att systematiskt driva vidareutvecklingen av våra försäljnings- och produktionsställen samt arbeta för att utöka vår produktportfölj”, framhöll Hans-Joachim Boekstegers.

I sitt anförande till den församlade fackpressen tog Hans-Joachim Boekstegers också upp det globala problemet med plastavfall i miljön och framförde en tydlig position rörande EU:s plaststrategi.

”En tredjedel av det plastbaserade förpackningsavfallet slutar i miljön, i stor utsträckning i världshaven helt utan reglering. Dessutom lär vi i framtiden sannolikt ha behov av att öka förpackningsproduktionen. Vi är därför övertygade om att en hög grad av engagemang och medvetenhet om ansvar är nödvändig, inte bara för plastindustrin utan också för övriga aktörer i processkedjan - det vill säga produktproducenter, tillverkare och rena förpackningsföretag samt maskin- och filmproducenter, återförsäljare och naturligtvis konsumenter”, sade Hans-Joachim Boekstegers.

Multivac-chefen  framhöll att bolaget redan under flera år aktivt drivit ett antal initiativ inom detta område och presenterat innovativa koncept, som bidrar till att implementera EU:s plaststrategi. Dessa inbegriper det faktum att teknik och utrustning för förpackningsmaskinerna redan är utformade, så att de kan hantera ett brett utbud av förpackningsmaterial, inklusive fiberbaserade material som papper eller kartong. Ytterligare en utgångspunkt är den systematiska minskningen av materialkonsumtionen under förpackningsproduktionen. 

”Vi samarbetar också med förpackningsmaterialindustrin kring utveckling av alternativa förpackningsmaterial som monomaterial och bioplaster”, sade Hans-Joachim Boekstegers.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-03-27

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK