...
Smurfit Kappas styrelse säger nej till IP:s bud
”IP:s oönskade och opportunistiska bud tar ingen hänsyn till vårt faktiska värde, vår historia och våra lysande framtidsutsikter”, säger Smurfit Kappas ordförande Liam O’Mahony.

Globala pappersjätten International Paper (IP) har den senaste tiden lagt flera bud på irländska konkurrenten Smurfit Kappa, vars styrelse emellertid enhälligt säger nej till de oönskade förvärvsförsöken.
”IP:s oönskade och opportunistiska bud tar ingen hänsyn till vårt faktiska värde, vår historia och våra lysande framtidsutsikter som ett oberoende bolag”, säger Smurfit Kappas ordförande Liam O’Mahony.


IP:s första bud lades fram i början av mars i år och i det värderades varje Smurfit Kappa-aktie till 36,46 euro (ca 371 kronor). Det sammanlagda värdet av budet uppskattades till 8,6 miljarder euro (drygt 88 miljarder kronor). Vid ett styrelsemöte den 6 mars beslöt Smurfit Kappas styrelsen enhälligt att avvisa IP:s bud, som man menade var oönskat och klandervärt.

Den 22 mars återkom IP med ett reviderat bud på Smurfit Kappa, enligt vilket Smurfit Kappas aktieägare erbjöds 25,25 euro (ca 257 kronor) kontant samt en 0,3028-del av en IP-stamaktie för varje Smurfit Kappa-stamaktie. Enligt Smurfit Kappa innebar det nya budet – med hänsyn tagen till IP-aktiens värde – endast en ökning med 1,08 euro per Smurfit Kappa-aktie eller mindre än tre procent.

Även detta andra bud från IP har nu enhälligt avvisats av Smurfit Kappas styrelse, som också bestämt avråder sina aktieägare från att vidta några åtgärder med anledning av IP:s bud.

”Vi rekordlevererade under år 2017 och vi har en stark plan för fortsatt utveckling och prestation under 2018. International Papers bud har ingen strategisk mening för Smurfit Kappa och våra intressenter. Vi är två företag med fundamentalt olika kulturer. Smurfit Kappa har en tydlig affärsmodell och en kultur som kundorienterad, prestationsledande förpackningsledare och det är styrelsens enhälliga övertygelse att det ligger i våra aktieägares bästa intresse att vi fortsätter som ett självständigt bolag med huvudkontor i Irland och verkar som en europeisk och panamerikansk ledare inom pappersbaserade förpackningar”, säger Smurfit Kappas ordförande Liam O’Mahony i en kommentar.

Någon reaktion från International Paper på det nya avvisandet från Smurfit Kappa har i skrivande stund inte kommit. Om ett nytt – och högre – bud kommer från IP och hur styrelsen och aktieägarna i Smurfit Kappa i så fall reagerar, återstår att se.
Enligt vissa uppgifter i media är det trots allt inte helt omöjligt att Smurfit Kappa kan tänkas acceptera ett bud, om det ligger rätt ekonomiskt! Enligt Bloomberg Markets måste International Paper i så fall troligen komma med ett bud som överstiger 40 euro per Smurfit Kappa-aktie.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-03-27

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
förvärv International Paper Köp/Försäljning/Samgående Övrigt Smurfit Kappa

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK