...
Nu avyttrar AkzoNobel ”speciality chemicals”
AkzoNobel säljer nu, som aviserat, affärsområdet ”speciality chemicals” och affärsområdet för tryckfärger och beläggningsprodukter blir ensamt kvar i koncernen. (Bild AkzoNobel)

Hollandsbaserade kemi- och tryckfärgskoncernen AkzoNobel meddelar att man sålt divisionen ”speciality chemicals” till riskkapitalbolaget Carlyle Group och Singapore-baserade investeringsfonden GIC Pvt. Ltd. Köpesumman uppgår enligt meddelandet till 10,1 miljarder euro (drygt 104 miljarder kronor).

Försäljningen av ”specialkemikalier” är en väntad följd av den strategi, som AkzoNobel tillkännagav för exakt ett år sedan (läs HÄR) och där man aviserade att man avsåg att dela upp koncernenen i två nya bolag, av vilket ”speciality chemicals” skulle vara det ena och ”paints and coatings” det andra. Den bakomliggande avsikten med avknoppningen var att ”specialkemikalier” sedan skulle säljas till annan part ”inom tolv månader”. 

Så har alltså nu skett och den nu aviserade försäljningen förväntas vara genomförd före utgången av år 2018. Affären är villkorad av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

”Carlyle-koncernen har en global närvaro och ekonomisk kapacitet att göra det möjligt för specialkemikaliebranschen att uppnå sin fulla potential”, säger AkzoNobel i ett uttalande.

Divisionen ”speciality chemicals” tillverkar olika typer av kemiska tillsatser, som används i pappersmaterial, plaster, livsmedel, tryckfärger, kosmetika, tvättmedel, läkemedel, m fl. Divisionen ”paints and coatings”, som nu blir det enda affärsområdet i Akzo Nobel, tillverkar tryckfärger samt olika typer av beläggningsprodukter, mm.

I Sverige har AkzoNobel ett drygt 15-tal dotterbolag och anläggningar, bland annat i Alby, Angered, Bohus, Kristinehamn, Kumla, Stenungssund och Örnsköldsvik. Ett tiotal av de svenska anläggningarna och dotterbolagen ingår i affärsområdet ”speciality chemicals”.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-04-04

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
AkzoNobel förvärv Kemteknisk Köp/Försäljning/Samgående Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK