...
Sveriges hushåll blir allt bättre på att återvinna
Svenskar är bra på att källsortera och återvinna förpackningar och tidningar. Åtta av tio personer lämnar till återvinning.

Sveriges hushåll är bra på att återvinna – åtta av tio personer lämnar förpackningar och tidningar till återvinning. Det visar Återvinningsbarometern, som genomförts av Sifo på uppdrag av FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.
De vanligaste förpackningarna, som lämnas på FTI:s mer än 5.000 obemannade återvinningsstationer runt om i landet, är glasförpackningar. Därefter kommer tidningar och metallförpackningar.


Både hushåll och verksamheter fortsätter att öka sin källsortering och insamlingsgraden är hög. För att ständigt hitta förbättringsmöjligheter och mäta kvalitén i återvinningssystemet har FTI tagit fram Återvinningsbarometern för att undersöka människors vanor och attityder till återvinning i utvalda kommuner.

Undersökningen visar att de största drivkrafterna till varför människor lämnar sina förpackningar och tidningar till återvinningsstationer är tillgänglighet och nöjdhet. Totalt sett är 79 procent nöjda eller mycket nöjda med återvinningsstationer i sitt närområde och 78 procent är nöjda eller mycket nöjda med insamlingssystemet i sin helhet.

”Det känns väldigt bra att svenska folket fortsätter att återvinna förpackningar och tidningar varje dag. Det gläder mig särskilt att nöjdheten med insamlingssystemen fortsätter vara hög eller mycket hög. Vi arbetar ständigt för att öka kvalitén i vårt och entreprenörernas arbete samt öka möjligheterna till återvinning för alla hushåll i landet. Vi vill etablera fler återvinningsstationer runtom i landet, eftersom de är för få idag. Fler återvinningsstationer skapar bättre tillgänglighet att lämna sina förpackningar och tidningar för fler människor. Den höga nöjdheten är ett bevis på att återvinningssystemet fungerar,” säger Kent Carlsson, VD på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

När det kommer till förtroende för att det insamlade materialet faktiskt återvinns till nya förpackningar, visar undersökningen att 65 procent i Sverige har stort eller mycket stort förtroende till att insamlingssystemet fungerar.

”Förtroende är otroligt viktigt för att öka människors källsorteringsvilja. Vi måste vi bli ännu bättre på att tala om vad som händer med det som samlas in, även om förtroendet redan är stort eller mycket stort i Sverige”, säger Kent Carlsson.

Återvinningsbarometern är en årligt återkommande undersökning, som genomförs i ett urval av kommuner för att undersöka invånares inställning till källsortering och återvinning. Varje år väljs nya kommuner ut och år 2018 kommer undersökningen att genomföras i följande kommuner: Alingsås, Askersund, Avesta, Borgholm, Krokom, Laxå, Lekeberg, Ljusdal, Norrköping, Nyköping, Skara, Stenungsund, Sundsvall, Södertälje, Vallentuna, Östhammar.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-04-05

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Avfallshantering FTI Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK