...
Revolutionerande ny svensk teknik med formpressad fiber
Två exempel på testprodukter från Celwise. En fördel med tekniken är att man kan tillverka komplicerade produkter.
David Pierce har jobbat länge med tekniken och ser fram emot en snar marknadsintroduktion.

Maskinen hos celwise kommer mest att användas för validering av tekniken gentemot kunder och för vidare utveckling.

Företaget Celwise i Norrköping har utvecklat en ny teknik för produktion av fiberbaserade förpackningar. Tekniken ger cellulosabaserade produkter, som helt klart kan bli ett alternativ till plastprodukter. Efter flera års utveckling är man nu klara att lansera processen på marknaden
Packnews och nord emballage är först med att berätta om företaget och tekniken.


David Pierce, amerikan med lång erfarenhet inom förpackningsindustrin, är en av grundarna till företaget och han berättar i senaste numret av nord emballage om hur han haft täta kontakter med en kaffekedja, som letade alternativ till plast i sina produkter.

”Det handlade om att hitta alternativ till flera olika plastprodukter, bland annat muggar för dryck samt lock till dessa samt en hel del andra engångsprodukter. Problemet, som alltid uppstår, är att kunden vill ha nya, hållbara lösningar, men det får inte kosta mer utan helst mindre. Formpressad fiber kändes som ett alternativ och jag började se på möjligheterna och insåg snart att det inte fanns några optimala lösningar, men att det borde gå att hitta ett smartare och bättre sätt att producera det på”, berättar David Pierce.

Under ett par år en bit in på 2000-talet tillbringade David Pierce mycket tid med att resa runt i världen och titta på tillverkning. Efter fyra år var resmålet Sverige och här inledde han ett utvecklingsarbete med ett svenskt företag. 

”Under mina resor besökte jag många tillverkare och försökte få dem att tillverka produkter, som jag designat, men jag insåg ganska snabbt att det är en mycket traditionell bransch, som inte precis hugger som en kobra på nya idéer. Lösningen verkade vara att tillverka en egen maskin!”, säger David Pierce.

Med tekniken, som David Pierce och Celwise utvecklat, kan man tillverka formpressade fiberprodukter, som kan ersätta plastförpackningar för livsmedel. Tekniken innebär också spännande möjligheter för produktion av till exempel muggar, lock och flaskor. 

”Vi kan producera kaffemuggar, som inte behöver en invändig barriär av plast. Det innebär en otrolig förbättring för miljön”, berättar David Pierce. 

En annan nyutveckling är lock till muggarna. Dagens muggar har ett plastlock, som har en stor negativ inverkan på miljön, men detta kan nu ersättas av ett miljövänligt lock i papper.

Enligt David Pierce och Celwise är några av fördelarna med den nya tekniken att man kan få en fyra gånger snabbare produktion, samtidigt som man sänker energiåtgången med 50 procent. Fiberprodukterna blir helt miljövänliga och ger bättre kvalitet med starkare fiberbindning, högre styrka och tunnare material än dagens konventionella formpressade fiberförpackningar. Tekniken ger också bättre kontroll över processen vilket i sin tur ger möjlighet till bättre design och innovativa lösningar.

”Vi är nära att placera ut den första maskinen på marknaden och med tanke på intresset från marknaden, trots att vi inte varit ute och spridit budskapet aktivt, så ser framtiden spännande ut. Det är mycket troligt att vi kommer att rita om hela den här marknaden. Vi hoppas och tror därför på en snabb tillväxt. Det är mycket möjligt att vår teknik kan förändra hela förpackningsindustrin och dessutom bidra till en grönare värld!, säger DAvid Pierce.

En större artikel om Celwise och David Pierce kan du läsa i senaste numret av nord emballage (nr 2-2018) som utkommer i dagarna.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-04-18

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK