...
BillerudKorsnäs presenterar starkt resultat för Q1-2018
”Den starka efterfrågan på innovativa- och hållbara förpackningsmaterial fortsätter”, säger Petra Einarsson.

”Kvartalet kännetecknades av stabil produktion och att den starka efterfrågan på innovativa- och hållbara förpackningsmaterial fortsätter”, säger BillerudKorsnäs VD och koncernchef Petra Einarsson i sina kommentarer till bolagets finansiella rapport över årets första kvartal.

Under Q1-2018 omsatte BillerudKorsnäs 5,897 miljarder kronor, vilket var en ökning med fem procent jämfört med samma period förra året. Ökningen tillskrivs främst ökade försäljningspriser.
Kvartalets justerade rörelseresultat blev 729 miljoner kronor, vilket var en ökning med 27 procent jämfört med Q1-2017.

Av rapporten framgår att det starka resultatet främst kommer från ökade försäljningspriser, medan kostnadsinflation och vedbrist haft negativa resultateffekter. Koncernen har fortsatt hög efterfrågan på sina produkter inom alla affärsområden. 

”Samtliga affärsområden fortsätter leverera stabila resultat. Packaging Paper levererar ett starkt resultat drivet av ökad efterfrågan och höjda priser. Inom Consumer Board var tillgängligheten god och EBITDA ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Managed Packaging, inom Corrugated Solutions, fortsätter leverera stark försäljningstillväxt”, skriver Petra Einarsson.

BillerudKorsnäs ledning bedömer att marknadsutsikterna för koncernen är positiva, både på kort och lång sikt.

”På längre sikt förstärks bilden av de marknadstrender där urbaniseringen, digitaliseringen, globaliseringen och hållbarhet innebär stora möjligheter för fortsatt tillväxt. Vi är rätt positionerade med ett brett erbjudande av innovativa och hållbara förpackningar och lösningar. Förpackningen får en allt viktigare roll i många varumärkesägares strävan att stärka konkurrenskraften hos sina produkter. Detta ger oss fortsatt stark tilltro till våra produkter och vår utveckling”, säger Petra Einarsson.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-04-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs bokslut Ekonomi Övrigt Petra Einarsson

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK