...
Arla drar åt svångremmen – sparar fyra miljarder kronor
”Calcium ska öka vår effektivitet, minska intern byråkrati och återställa vår lönsamhet”, säger Peder Tuborgh. (Bild Arla Foods)

Livsmedelskoncernen Arla Foods drar åt svångremmen och ska spara mer än 400 miljoner euro (drygt 4,2 miljarder kronor)  fram till år 2020. Sparpaketet, som fått namnet ”Calcium” ska förbättra Arlas konkurrenskraft till fördel för andelsägarna och samtidigt stärka koncernens investeringsförmåga ytterligare. Arla skriver i ett pressmeddelande att transformeringsprogrammet Calcium ska öka effektiviteten inom koncernens alla områden.

Calcium-programmet redan är igång och enligt Arla ska man med avsevärda effektiviseringar inom koncernen uppnå två primära mål: ökad avkastning till andelsägarna och upprätthållande av ett konkurrenskraftigt mjölkpris samt investeringsmöjligheter i de delar som driver verksamheten.

”I Arla har vi alltid haft en kultur, där vi effektiviserar och skär ner på kostnader till fördel för våra ägare, kunder och konsumenter, så ur den synpunkten är det här inget nytt. Det nya är att vi påverkats av faktorer utanför vår kontroll. Valutaeffekterna av Brexit och ändrade industripriser på fett och protein påverkar våra affärer och vår konkurrenskraft gentemot internationella konkurrenter. Dessa faktorer minskar vår lönsamhet och det är vår skyldighet att agera för att minska de negativa effekterna. Och det gör vi med detta treåriga transformeringsprogram, som påverkar hela vår organisation och som ska återställa vår relativa lönsamhet”, säger Arla Foods VD och koncernchef Peder Tuborgh.

Arla skriver i meddelandet att Calcium-programmet omfattar aktiviteter inom Arla Foods alla områden – från produktion, produkter och inköp till marknadsföring och medarbetare. Calcium siktar på att frigöra den fulla potentialen i Arlas organisation genom att ändra på arbetsmetoder och reducera byråkrati, komplexitet och omkostnader.

Av de dryga 400 miljoner euro, som ska sparas fram till 2020, förväntar sig Arla att 300 miljoner euro ska gå tillbaka till Arlas andelsägare via mjölkpriset, medan resterande dryga 100 miljoner euro ska reinvesteras via en speciell ”Good Growth 2020”-strategi och sätta ytterligare fart på tillväxten och förbättra lönsamheten.

Calcium-programmet lades fram internt för Arlas medarbetare redan i mars och det kommer efter att koncernen varit hårt pressad av den holländska konkurrenten RCF

”Våra medarbetare är djupt engagerade i Calcium. De är motiverade och arbetar hårt för att skapa bättre avkastning till våra ägare. Jag är mycket stolt över dem”, säger Peder Tuborgh.

Hur sparprogrammet kommer att påverka anställningsförhållanden för Arla-koncernens cirka 19.000 medarbetare är ännu oklart.

”Men vi kommer helt klart att vara färre anställda om tre år”, säger Peder Tuborgh till danska tidningen Børsen.

-------------------------------------------------------
Arla Foods omsatte cirka 80 miljarder danska kronor år 2017. Koncernen ägs till största delen av danska och svenska mjölkbönder och har verksamheter i Danmark, Sverige, Tyskland, Belgien, Holland, Luxemburg och Storbritannien.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-04-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Arla Ekonomi Livsmedel Livsmedelsförpackningar Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK