...
30 procents resultatökning för Rottneros under första kvartalet
”Intresset för hållbara förpackningar växer hela tiden, vilket ger oss tillförsikt inför framtiden”, säger Lennart Eberleh.

Förpacknings- och massakoncernen Rottneros AB:s resultat efter finansiella poster ökade med 30 procent under årets första kvartal jämfört med motsvarande period i fjol. I kronor räknat blev resultatet 73 miljoner kronor, jämfört med 56 miljoner kronor Q1-2017.

Produktionsvolymen för kvartalet uppgick till 99,9 tusen ton (102,9. Ett nytt kvartalsproduktionsrekord sattes för Rottneros Bruk, medan ett oplanerat stopp i Vallviks Bruk höll tillbaka tillväxten.

”Det första kvartalet gynnades av en fortsatt stark marknad och innebar en tydlig resultatförbättring trots att en del poster påverkade negativt. Utöver lägre produktion i Vallvik hölls resultatutvecklingen tillbaka av högre vedkostnader och andra störningar på grund av den kalla väderleken samt av massaprissäkringar. Vårt systematiska kostnadsfokus börjar ge effekt och kommer att ge ett ännu tydligare avtryck på kostnaderna framöver”, skriver VD Lennart Eberleh i sin kommentar till kvartalsrapporten.

Lennart Eberleh konstaterar också att såväl nettoomsättningen som EBIT visade en god utveckling jämfört med samma kvartal ifjol och växte med 15 respektive 37 procent.

”Vårt effektiviseringsarbete pågår och ökar i omfattning. Vi börjar se effekterna i resultaträkningen där de övriga externa kostnaderna minskade med 11 procent. Den nya organisationen med tydliga ansvarsområden är en viktig pusselbit, när vi optimerar och ökar effektiviteten ytterligare”, skriver Lennart Eberleh.

Inom Rottneros affärsområde Packaging fortsätter utvecklingen enligt plan mot tillverkning och försäljning i större industriell skala och man räknar med att starta tillverkningen i den nya produktionsanläggningen i Sunne under hösten. (Läs HÄR om Rottneros nya linje för tillverkning av livsmedelstråg)

”Intresset från marknaden för hållbara förpackningar är stort och växer hela tiden vilket ger oss tillförsikt inför framtiden”, säger Lennart Eberleh.

När det gäller utsikterna för marknaden och den egna verksamheten ser Rottneros VD och koncernchef positivt på framtiden.

”Marknaden var fortsatt stark i början av det andra kvartalet med prisuppgångar ,som drivs av den gynnsamma balansen mellan utbud och efterfrågan. Våra välfyllda orderböcker innebär att vi har ett bra utgångsläge inför kommande kvartal. Vi ser vissa tecken på en ökad konsolidering på marknaden vilket kan vara positivt för marknadsbalansen längre fram. Sammanfattningsvis innebar kvartalet tydliga framsteg inom ramen för vår strategi att växa med lönsamhet i våra nischer. Den gynnsamma marknaden och vårt arbete med produktions- och effektivitetshöjande åtgärder betyder att vi ser positivt på utsikterna framöver”, avslutar Lennar Eberleh.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-04-25

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
bokslut Ekonomi Lennart Eberleh Livsmedel Livsmedelsförpackningar Rottneros tråg Vallvik

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK