...
BillerudKorsnäs vill införa en ny organisation i bolaget
BillerudKorsnäs VD och koncernchef vill införa en ny organisation i bolaget. ”Vi behöver tydligare intern ansvarsfördelning”, säger Petra Einarsson.

BillerudKorsnäs vill införa en ny bolagsorganisation, bestående av tre divisioner med fullt resultatansvar. ”Vi behöver ha en tydligare intern ansvarsfördelning”, säger VD och koncernchef Petra Einarsson.

”Under min första tid i BillerudKorsnäs har jag slagits av de goda förutsättningarna vi har för lönsam tillväxt. För att dra maximal nytta av dessa förutsättningar måste vi bli snabbare och ha en tydligare ansvarsfördelning internt i bolaget. Detta vill vi åstadkomma i en ny organisation med tre affärsdrivande divisioner med fullt resultatansvar”, säger Petra Einarsson.

Bolaget ska nu inom kort inleda fackliga förhandlingar runt förslaget till ny organisation.

BillerudKorsnäs nuvarande organisation är uppbyggd med tre olika affärsområden, en produktionsorganisation och ett antal stabsfunktioner organiserade efter funktion. Förslaget till ny organisation innebär att verksamheten istället kommer att organiseras i tre divisioner uppdelade utifrån områdena ”säck- och kraftpapper”, ”kartong- och wellmaterial” samt ”förpackningslösningar”. Bolagets produktionsanläggningar kommer att ingå i divisionerna för säck- och kraftpapper samt för kartong- och wellmaterial.

BillerudKorsnäs skriver i ett pressmedelande att detaljerna i den framtida organisationen ännu inte är beslutade utan kommer att arbetas fram och förhandlas successivt.

Parallellt med arbetet med en ny organisation görs även en översyn av koncernledningens roller och sammansättning.

Bolaget skriver i meddelandet att efter slutförda förhandlingar är ambitionen att en ny organisation ska bemannas och börja gälla under senare delen av 2018. Extern finansiell redovisning kommer ändras från och med 1 januari 2019.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-05-15

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs Övrigt Petra Einarsson

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK