...
Forumet Circular Sweden verkar för ökad återvinning
Anders Wijkman är ordförande i nybildade företagsforumet Circular Sweden, som ska skapa mer cirkulära materialflöden.
Åtta större svenska företag ingår i företagsforumet Circular Sweden.

Idag, den 21 maj, lanserar åtta svenska aktörer företagsforumet Circular Sweden, som ska skapa mer cirkulära materialflöden. Återvinningsindustrierna och Axfood ingår i gruppen. Övriga medlemmar är H&M, Houdini, IKEA, NCC, SSAB och Tarkett. Ordförande är välkände debattören, författaren och f.d. politikern Anders Wijkman.

I ett pressmeddelande skriver Circular Sweden att man är ett företagsforum, som ska bidra till att skapa mer cirkulära materialflöden i Sverige och internationellt. Utgångspunkten är att ett resurseffektivt samhällsansvar är en viktig del av lösningen i klimatomställningen och att ett skifte från linjära till cirkulära materialflöden är nödvändigt för att bibehålla välfärden i framtiden. 

”Fortfarande är Sverige mycket långt ifrån ambitionen att material av olika slag ska kunna cirkulera i samhället - från råvara till produkt till råvara av god kvalité. Målet för Circular Sweden är att Sverige ska vara ledande inom cirkulära materialflöden och driva utvecklingen internationellt år 2030”, säger Anders Wijkman.


Circular Sweden ska driva utveckling och politik framåt inom 4 områden: 
* Design för cirkulär ekonomi
* Hållbar konsumtion
* Ökad tillgång och användning av återvunnet material
* Cirkulära värdekedjor

Circular Sweden kommer att bjuda in näringsliv, politik och forskning till diskussioner om hinder och möjligheter för mer cirkulära materialflöden. Forumet ska också skapa synergier, sprida goda exempel och hitta företagsgemensamma cirkulära vägar framåt. 
 
”Medlemmarna i Circular Sweden har åtagit sig att ha en tydligt ökande cirkulär utvecklingstrend, exempelvis vad gäller inköp av återvunnet material och produkter som är designade för återanvändning och återvinning. Medlemmarna kommer tillsammans växla upp både sitt eget och Sveriges cirkulära arbete”, fortsätter Anders Wijkman.

Circular Sweden uppmuntrar fler aktörer att ansluta sig till forumet.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-05-21

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Återvinningsindustrierna Axfood Ekonomi IKEA Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK