...
Norska Norner går till sjöss för att kartlägga mikroplast
Norner går till sjöss med S/Y Fairwinds för att kartlägga förekomsten av mikroplast i haven.

Fr. v.:Norners VD Kjetil Larsen tillsammans med expeditionsdeltagaren Simen Wingrei och Thor Kamfjord (Norner).

Norska plast- och polymerutvecklingsinstitutet Norner deltar i en havsexpedition, där man ska undersöka och kartlägga förekomsten av makro- och mikroplast i haven.
Expeditionen, som fått namnet ”Arctic Expedition 2018”, görs med segelfartyget S/Y Fairwinds ska tråla efter plastavfall i have och oceaner på sträckningen Bahamas – Bermuda – Newfoundland – Grönland – Island – Norge.


Norner skriver i ett pressmeddelande att merparten av seglatsen – drygt 5.000 nautiska mil – görs i Nordatlanten och delvis i arktiska farvatten. Detta är viktiga områden för fiske och det är därför intressant att få mer kunskap om förekomsten av mikroplast i de havsområden, där Golfströmmen leder vattnet norröver mot polarområdet. Enligt en artikel i tidningen Nature nyligen, har man nu funnit betydande mängder mikroplast i den arktiska isen.

S/Y Fairwinds är en 53 fots ketch i stål, som ursprungligen byggdes för den tyska sjökrigsskolan. Ägare och kapten ombord är Fredrik Molin, som de senaste fyra åren har seglat runt de olika världshaven på heltid. Med ombord finns Simen Wingerei, som utbildats hos Norner och som är initiativtagare till att expeditionen systematiskt ska samla in och kartlägga förekomsten av plast och mikroplast under seglatsen. När expeditionen är avslutat kommer de insamlade proven att analyseras av Norner.

Norner skriver att huvudsyftet med deltagande i expeditionen är att få en bättre dokumentation av marint avfall, inte minst när det gäller den typ av plastgranulat som kallas ”sjöjungfrutårar” och som orsakar lidande och död hos sjöfåglar och havslevande däggdjur och fiskar, när de misstas för föda.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-06-04

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Norner Övrigt Plast plastavfall undersökning världshav

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK