...
BillerudKorsnäs beslutar om återköp av egna aktier
BillerudKorsnäs styrelse har beslutat om återköp av egna aktier för att säkerställa framtida leverans av aktier till deltagarna i BillerudKorsnäs långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram. 

BillerudKorsnäs styrelse har beslutat om återköp av egna aktier. Syftet är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i BillerudKorsnäs incitamentsprogram. 

BillerudKorsnäs skriver i ett pressmeddelande att bolagets styrelse beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2018 om återköp av egna aktier. BillerudKorsnäs innehade vid tidpunkten för detta pressmeddelande 1.184.191 egna aktier.

Syftet med återköpet är att säkerställa framtida leverans av aktier till deltagarna i BillerudKorsnäs långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram. 

Av pressmeddelandet framgår att återköp får ske under perioden från och med den 15 juni 2018 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, av högst 335.000 aktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-06-15

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs Ekonomi Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK