...
Bosch planerar försäljning av sin förpackningsverksamhet
”Under ett nytt ägande kommer vi att kunna svara ännu bättre på förpackningsindustrins krav”, säger Stefan König.

Tyska storkoncernen Bosch planerar att sälja merparten av sin division Packaging Technology. Beslutet gäller divisionens tillverkning av förpackningsmaskiner inom läkemedel och livsmedel.

Bosch skriver i ett pressmeddelande att beslutet att avveckla förpackningsverksamheten fattats efter intensiv och noggrann översyn av förpackningsområdets strategiska möjligheter. Bosch skriver att förpackningsteknologi nu inte anses som en kärnverksamhet inom koncernen och att det finns få affärsmässiga eller teknologiska synergieffekter att behålla den typen av verksamheter inom bolaget.

Bosch säger sig nu ställa in sig på att hitta en ny köpare och ägare till förpackningsdivisionen, som bland annat omfattar cirka 6.100 anställda och verksamheter i 15 länder.

Enligt Bosch kommer både koncernen och förpackningsdivisionen att dra nytta av en avknoppning. En omorganiserad förpackningsteknikverksamhet kommer att kunna anpassa sig mer flexibelt till de olika kraven på marknaden för förpackningsmaskiner, medan Bosch kommer att vara fri att fokusera sin uppmärksamhet helt på koncernens överhängande omvandling,

”Detta beslut kommer att göra det möjligt för Bosch att begränsa sitt fokus på frågor av betydelse för koncernens framtid, till exempel omvandlingen av Bosch-koncernen och dess framtida digitaliseringsstrategi, inklusive Internet of things, och att samla resurserna i enlighet därmed”, säger Stefan Hartung i ledningsgruppen för Boschs affärsområdena energi- och byggteknik samt industriteknik.

Boschs förpackningsmaskiner har genom åren haft ett gott rykte och deras maskinlösningar har ofta prisats och belönats. Detta är något som Bosch menar garanterar en framtida framgång för en ny ägare.

”I framtiden kommer vi att kunna svara ännu bättre på förpackningsindustrin krav och våra kunder kommer att dra nytta av detta. Under ett nytt ägande kommer vårt beprövade team att fortsätta att erbjuda våra kunder utmärkta tillverkningslösningar och tjänster”, säger Stefan König, styrelseordförande i Robert Bosch Packaging Technology GmbH.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-08-06

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Bosch Förpackningsmaskiner Köp/Försäljning/Samgående Läkemedel Livsmedelsförpackningar Maskin och Utrustning Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK