...
Oulu Mill i Uleåborg kan omvandlas till kartongbruk
Stora Enso undersöker förutsättningarna för att omvandla pappersbruket Oulu Mill i finska Uleåborg till ett bruk för produktion av förpackningskartong.

Stora Enso meddelar att man studerar möjligheterna att investera i finska Uleåborg och konvertera det befintliga pappersbruket till produktion av förpackningskartong.
Stora Enso har påbörjat en förstudie och en utvärdering av miljöpåverkan (EIA = Environmental Impact Assessment) för en sådan eventuell investering i Uleåborg.


Förstudien och EIA:n utvärderar en potentiell konvertering av Uleåborgs pappersbruk (Oulu Mill) till ett kartongbruk för produktion av förpackningskartong. Förstudien väntas bli färdig mot slutet av 2018, och EIA-processen väntas ta minst sex månader.

Uleåborgs bruk har för närvarande en produktionskapacitet för 360.000 ton kemisk barrvedsmassa samt 1.080.000 ton träfritt bestruket papper fördelat på två pappersmaskiner. Den potentiella investeringen skulle omfatta ett nytt bruk för kemitermomekanisk massa (CTMP), en produktionslinje för brun oblekt kartong med kapacitet för 450.000 ton per år samt en kraftlinerenhet med kapacitet för 400.000 ton per år.

Den potentiella konverteringen av Uleåborgs bruk skulle skapa möjligheter för Stora Enso att ytterligare stärka sin position på den växande marknaden för konsumentkartong och förpackningslösningar och innebära ett stort steg framåt i transformationsarbetet. Det andra alternativet är att låta den befintliga finpappersproduktionen fortlöpa. 

Kostnaderna för den tänkta konverteringen uppskattas till ungefär 700 miljoner euro (ca 7,22 miljarder kronor) under åren 2019–2021. Detta skulle ligga inom koncernens långsiktiga investeringspolicy om att hålla investeringar i anläggningstillgångar i ungefärlig nivå med avskrivningar. Produktionen på eventuella nya produktionslinjer skulle påbörjas 2020. Pappersproduktionen vid Uleåborgs bruk fortlöper åtminstone till början av 2020.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-08-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Ekonomi färskfiberkartong Finland Kartong Kartongförpackningar Miljö Övrigt Pappersbruk Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK