...
Forskningsmiljoner till projekt kring förpackningsbarriärer
Magnus Lestelius är professor i kemiteknik och projektledare för Nulti-Barr vid Karlstads universitet.

KK-stiftelsen beviljar 11,4 miljoner kronor till forskningsprojektet Multi-Barr, Multilager-barriärbestrykningar för fiberbaserade förpackningsmaterial, på Karlstads universitet. Det totala forskningsanslaget upp går till cirka 21,1 miljoner kronor och forskningen sker i samproduktion med näringslivet. Deltagande företag är bland annat Iggesunds Bruk, Cellcomb AB, UMV Coating Systems, och BillerudKorsnäs, vilka går in med cirka hälften i form av egen kompetens och resurser.

”Vi är synnerligen glada över denna satsning, som gör att vi tillsammans kan behålla och utveckla vår position inom ytbehandlingsprocesser och förnybara material för funktionella beläggningar av cellulosafiberbaserade material”, säger Magnus Lestelius, professor i kemiteknik och projektledare. 

Forskningsprojektets syfte är bland annat att lösa den problematik, som leder till att defekter i bestrykningsskikt uppkommer under tillverkning, vilket har varit en begränsning för användning av disperionsbestrykningar och förnybara material. I projektet ingår forskning och tester kring olika multilagerkoncept.

”Vi kommer även in på produkttillämpningar som barriärbestrykningens masstransportegenskaper och även aktiva förpackningar/bakterietillväxthämmande tillsatser”, säger Magnus Lestelius.

Värmland har under de senaste åren profilerat sig som en av de ledande regionerna i Norden inom smart specialisering inom skoglig bioekonomi i samarbete mellan region och universitet. 

”Regionens och Paper Provinces satsning på testbäddar är mycket fördelaktig för oss, eftersom våra forskningsrön är beroende av att man kan undersöka uppskalningseffekter, när det ska användas industriellt”. säger Magnus Lestelius.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-08-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Barriär Ekonomi Förpackningsutveckling Forskning och utveckling Karlstad universitet Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK