...
Testbädden LignoCity får ett tillskott på 20 miljoner
”Det här är ett jättehäftigt projekt, som främjar utvecklingen mot en mer koldioxidsnål ekonomi och omställningen till ett biobaserat samhälle”, säger Paul Nemes.
Vid LignoCity utvinns lignin ur svartlut. Ligninet kan sedan omvandlas till olika produkter, bland annat bioplaster och kolfiberprodukter.

Testbädden LignoCity vid Bäckhammars bruk får ett tillskott på 20 miljoner kronor i ett utvecklingsprojekt med deltagande av RISE (projektägare), Paper Province, Kristinehamns kommun, Region Värmland, Nordic Paper och RenFuel.

Lignin, som är en restprodukt från massa- och pappersbruken, har stor potential och kan omvandlas till flera olika produkter som bränslen, bioplaster, kolfiberprodukter, mm. Vid testbädden LignoCity på Nordic Papers Bäckhammars bruk i Kristinehamns kommun bedrivs forskning och tester av ligninet. Anläggningen är den enda anläggning i världen, som kan producera skräddarsydda ligninkvaliteter i tillräckligt stora kvantiteter för uppskalning. Testbädden ägs av RISE.

Nu inleds ett projekt med syfte att utveckla LignoCity, hitta koldioxidsmarta lösningar kring ligninet och bygga upp nya affärsmodeller.

”Det är ett jättehäftigt projekt. Vi främjar utvecklingen mot en mer koldioxidsnål ekonomi och omställningen till ett biobaserat samhälle”, säger Paul Nemes, vice VD på Paper Province.

Projektets namn är ”Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity” och det ska pågå i tre år. Projektet  delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden med tio miljoner kronor och det totala ekonomiska bidraget uppgår till 20 miljoner kronor.

Projektdeltagarna kommer att arbeta med hypoteser för hur små och medelstora företag samt startups kan dra nytta av den här typen av verksamhet. Medel finns avsatta för att kartlägga och hitta nya samarbetspartners som går att knyta till LignoCity.

”Projektet ska stötta utvecklingen av idéer i riktning mot kommersialisering, hela vägen från idé till produkt”, säger Paul Nemes.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-08-10

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK