...
Kvartetten som väljer namn till Stora Ensos styrelse
Stora Ensos aktieägares nomineringsråd är utsett. Rådet består av fr.v.: Jorma Eloranta, Hans Stråberg, Harri Sailas och Marcus Wallenberg.

Stora Ensos aktieägares nomineringsråd har nu utsetts. Rådet består av fyra personer och deras uppgift är att årligen förbereda förslag till Stora Ensos årsstämma vad gäller val av och ersättning till ledamöter i styrelsen och styrelsekommittéerna, liksom val av styrelsens ordförande och vice styrelseordförande.

Aktieägarnas nomineringsråd skall bestå av Stora Enso-styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna (en vardera) enligt aktieägarförteckningen den 31 augusti varje år.

De två största aktieägarna i Stora Enso per den 31 augusti 2018 var Solidium Oy och FAM AB och det nu utsedda nomineringsrådet har följande sammansättning: Jorma Eloranta (Stora Ensos styrelseordförande), Hans Stråberg (Stora Ensos vice styrelseordförande), Harri Sailas (styrelseordförande för Solidium Oy) och Marcus Wallenberg (styrelseordförande för FAM AB). Rådet har valt Marcus Wallenberg till ordförande.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-09-04

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Övrigt Personal Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK