...
De har skapat agenda kring förpackningar och matsvinn
Helén Williams och Fredrik Wikström tillhör pionjärerna inom svensk matsvinnsforskning.
Helén Williams utsågs nyligen till docent i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet, där hon forskar och undervisar i hållbar utveckling.

Svenska forskarna Helén Williams och Fredrik Wikström har skapat en internationell och uppmärksammad agenda kring problemen med förpackningar och matsvinn. De båda forskarna, som är verksamma vid Karlstads universitet, har tillsammans med internationellt ledande forskare sammanställt prioriterade forskning- och utvecklingsområden för hur framtidens förpackningar kan bidra till att uppnå FN:s mål att till år 2030 ha halverat de 1,3 miljarder ton livsmedel, som slängs årligen.

Helén Williams, som nyligen har utnämnts till docent i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet, är verksam vid Centrum för tjänsteforskning vid universitetet, där hon forskar om förpackningar ur ett tjänsteperspektiv.

”I en värld där befolkningen ökar och jordbruket är satt under stark och ökande press på grund av klimatförändringarna måste betydligt mer av den mat, som produceras, ätas upp. Jordbruksmark och tillgång till vatten för livsmedelsproduktion är bristvaror. Min forskning handlar om att utifrån konsumenters beteenden och behov undersöka om och hur förpackningar kan bidra till att vi slänger mindre mat”, säger Helén Williams.

Under de senaste tio åren har Helén Williams, tillsammans med kollegan Fredrik Wikström, lyft fram förpackningens roll för minskad miljöpåverkan.

”Det blåser snålt om förpackningar i miljödebatten. Rapporter om växande plastberg avlöser varandra och förpackningarnas berättigande ifrågasätts, men det finns två viktiga fakta, som många missar, när de gör förpackningen till en miljöbov. Det första är att livsmedel står för 30 procent av hushållens klimatpåverkan och har en betydligt större miljöpåverkan än själva förpackningen. Det andra är att det går att designa förpackningar, som hjälper konsumenten att slänga mindre mat och därmed minska miljöpåverkan. Självklart ska också fler förpackningar tillverkas i förnyelsebart material och gå att materialåtervinna”, säger Helén Williams.

2016 tog Helén Williams och Fredrik Wikström initiativet till att bjuda in en grupp internationellt ledande forskare för att tillsammans tackla detta komplexa forskningsområde. De har tillsammans skapat en forskningsagenda med prioriterade forsknings- och utvecklingsfrågor för hur förpackningar kan bidra till FN:s globala mål - ett halverat matsvinn år 2030.

”Vi behöver mer kunskap om vilka förpackningsegenskaper, som spelar störst roll för matsvinnet för olika produkter. Vi behöver bli bättre på att värdera miljöpåverkan av förpackningen i olika länder, beroende på om matresterna blir djurfoder eller hamnar på soptippen. Och beroende på om förpackningen återvinns eller hamnar i havet blir bästa förpackningsalternativ väldigt olika. Vi behöver också hitta affärsmodeller för hur producenter kan tjäna pengar på att sälja förpackningar, som minskar svinnet av mat. I slutändan handlar det också om att få konsumenter att välja förpackningar, som hjälper dem att slänga mindre mat istället för att prioritera lägsta pris och storpack”, säger Helén Williams.

Forskningsagendan ”Packaging Strategies that Save Food - A research agenda for 2030” publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Industrial Ecology och har rönt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. 

--------------------------------------------
Helén Williams tillhör, tillsammans med Fredrik Wikström, pionjärerna i svensk matsvinnsforskning och har etablerat det internationella nätverket "Packaging Saves Food Research Group". Hon har också bidragit till den svenska handlingsplanen för minskat matsvinn.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-09-11

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK