...
Bok för den som vill skapa lätthanterliga förpackningar
Lena Lorentzens bok ”öppna dig” släpps på Scanpack i oktober.
Lena Lorentzen är industridesigner och professor i industridesign på Mittuniversitetet i Sundsvall.

Professor Lena Lorentzen vid Mittuniversitet lanserar nu boken ”öppna dig”, som är en handbok i design av lätthanterliga och användarvänliga förpackningar.

Alla har vi någon gång irriterat oss på förpackningar, som är svåra att öppna och krångliga att använda. Nio av tio konsumenter har dessutom skadat sig på en förpackning. Nu vill Lena Lorentzen ändra på det genom sin bok, som vänder sig till de som på ett eller annat sätt har inflytande i utvecklingen av konsumentförpackningar och vill förstå hur man gör dem lätta att använda.

En lätthanterlig förpackning stärker företagets image och bidrar till en positiv upplevelse hos kunden. Förutom att rent praktiskt fungera, så medverkar en lätthanterlig och användarvänlig förpackning också till lust, status och identitet hos användaren. Dessutom ökar totalmarknaden för en förpackad produkt betydligt, när förpackningen kan hanteras av en mycket större målgrupp.

Professor Lena Lorentzen, som jobbat inom det här området i över trettio år, leder läsaren genom de utmaningar förpackningsanvändarna kan uppleva med olika typer av förpackningar och ger tips kring hur man kan komma runt dem. Boken förmedlar praktiskt lätt tillämpbar kunskap som kan användas direkt.

Lena Lorentzen är industridesigner och professor i industridesign på Mittuniversitetet i Sundsvall, där hon forskar och undervisar inom Design för alla och Design av lätthanterliga förpackningar. Hon är även konsult, föreläsare, designer och ansvarig för de tester som Reumatikerförbundet använder för att utvärdera om förpackningar ska få ”Easy to use”™ märkning. Hon har arbetat med förpackningsdesign sedan 80-talet och utvecklat metoder för att mäta användbarhet, genomfört hundratals användarstudier och ett flertal specialstudier till grund för framgångsrik produktutveckling. Lena Lorentzen är en av pionjärerna inom Design för alla, eller Universal Design som det också kallas, och är en internationellt erkänd expert inom området.

------------------------------------------------------------
Lena Lorentzens bok ”öppna dig” släpps på förpackningsmässan Scanpack i Göteborg 23 – 26 oktober. Boken – och författaren – kommer att finnas i Reumatikerförbundets monter H01:12. I montern kan besökare även testa sina förpackningars hanterbarhet.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-09-14

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK